Online anketa o diskriminaciji na radu

Helsinški parlament građana je danas počeo sa promovisanjem online ankete čiji je cilj da se prikupe podaci o rasprostranjenosti rodno zasnovane, kao i raznih drugih oblika diskriminacije na radnom mjestu te da li su i koliko kršena prava radnika i radnica tokom COVID-19 pandemije. Anketa je ANONIMNA, a ispunjavanjem ove ankete ćete nam pomoći da identifikujemo akcije koje mogu pomoći u spriječavanju diskriminacije, kao i doprinijeti poboljšanom pristupu i ostvarivanju pravde u slučaju diskriminacije.

Anketu možete popuniti za 10-ak minuta klikom na sljedeći link: http://surveys.reactororg.webfactional.com/index.php?sid=17438&lang=bs

Iskustva i mišljenja svih onih koji su doživjeli diskriminaciju na radu će nam mnogo značiti, a podaci koje dobijemo ovom online anketom će biti objavljeni u sklopu istraživanja “Rodno zasnovana diskriminacija na radu u Bosni i Hercegovini”.

Istraživanje je jedna od aktivnosti  projekta “Unapređenje ženskih radnih prava” koju realizuje  Helsinški parlament građana Banja Luka zajedno sa Ženskom  mrežom  Kosova,  Centrom ženskih prava (Crna Gora), Reactor (Makedonija), fondacijom  Kvinna till Kvinna (kancelarija u Srbiji), Gender Alliance for Development Center (Albanija) uz finansijsku pomoć Evropske Unije.

#DiscriminationDoesntWork

#DiskriminacijaNeRadi