Radio Sarajevo: ‘Bh. socijaldemokratija treba ženu’: Podrška Besimi Borić

bessimaOrganizacije civilnog društva u Bosni i Hercegovini uputile su Socijaldemokratskoj partiji danas pismo podrške u kojem pružaju punu podršku kandidaturi Besime Borić za mjesto predsjednice SDP-a, navodeći kako je vrijeme da bh. socijaldemokratiju predvodi principijelna političarka.

Organizacije potpisnice pisme podvlače da smo svjedoci/kinje da je politika u postdejtonskoj Bosni i Hercegovini “muška”. Nemamo nijednu ministricu u Vijeću ministara BiH već skoro deset godina, a u Predsjedništvu BiH nikad nismo članicu ove vrhovne bh. institucije. Ništa nije bolja situacija na nižim nivoima vlasti. Slična situacija je i s političkim strankama u BiH. Osim Lamije Tanović, nekadašnje predsjednice Liberalno demokratske stranke BiH, nikada nismo imali ženu predsjednicu jedne relevantne parlamentarne stranke.

Imajući sve ovo na umu, i činjenicu da se Socijaldemokratska stranka Bosne i Hercegovine nalazi na jednoj prekretnici, javno su pozivani članovi i članice SDP-a, ali građane/ke, dapodrže Besimu Borić, članicu Predsjedništva SDP-a u njezinoj kandidaturi za predsjednicu ove stranke.

U pismu se navodi da je Besima Borić jedna od rijetkih političarki u današnjoj BiH koja je poštovana u cijeloj državi. Besima je radila s narodom i za narod, uvijek spremna na susret s građanima/kama i organizacijama civilnog društva kako bi diskutirala socijalne i političke izazove. Besima je žena s jasnom vizijom, i u trenucima kada se trebala suprotstaviti neprincipijelnoj politici u svojoj stranici, ali i van nje, to je činila. U postdejtonskoj BiH pokazala se kao dobra političarka na lokalnom, kantonalnom i entitetskom nivou, kao sposobna stručnjakinja u zakonodavnoj, ali i izvršnoj vlasti. Predvodnica je postdejtonske borbe za ravnopravnost spolova, prava radnika/ca i socijalna prava. Saradnica je bezbroj programa i aktivnosti ženskih nevladinih organizacija, ali i uopće organizacija koje zagovaraju poštivanje ljudskih prava. Kao takva, pružila je podršku pravima povratnicima/ama, Roma/kinja i LGBT osoba, i dokazala da je principijelna socijaldemokratkinja.

Organizacije civilnog društva i pojedinci/ke, potpisnice ovog saopćenja, iskreno i istinski pozivaju delegate i delegatkinje vanrednog kongresa SDP-a BiH, koji će biti održan 6. decembra, da Besimu Borić izaberu za svoju predsjednicu i da na taj način socijaldemokratiji u Bosni i Hercegovini daju novo lice.

Organizacije potpisnice: Sarajevski otvoreni centar, Fondacija CURE Sarajevo, Centar za političke studije, UG Budućnost Modriča, Udruženje Žene ženama, Fondacija Udružene žene Banja Luka, UŽR Bolja Budućnost Tuzla, Udruženje građanki Grahovo, INFOTEKA Zenica, Kolektiv.ba, Borka Rudić, građanka.

Radiosarajevo.ba