TOR za konsultanta/icu za izradu Procjene potrebe kapacitet

     

TOR za Konsultant/ica(i/ce) za procjenu potreba kapaciteta deset (10) organizacija čiji je fokus djelovanja su ženska prava i institucija u deset (10) opština u Bosni i Hercegovini

Projektom “Ženska prava – Agenda za pozitivne promjene”, koju finansira Evropska Unija, a realizuje Fondacija CURE (CURE) i Fondacija za osnaživanje žena (FWE), namjeravamo doprinijeti promociji i poštivanju ženskih prava, te doprinjeti iskorjenjivanju diskriminacije žena sa posebnim fokusom na marginalizovane i manjinske grupe žena u deset (10) opština.

Kako bismo radile na izgradnji kapaciteta deset (10) organizacija čiji je fokus djelovanja ženska prava Fondacija CURE i FWE su raspisale TOR za konsultant/ica ili konsultanata/ica koji možete preuzeti OVDJE.