Ženska mreža BiH oštro osuđuje govor mržnje i izraženu mizoginiju Danijela Senkića prema Vijećnici Gradskog vijeća Tuzla, Merimi Softić

Seksizam i mizogini sadržaj u javnom prostoru Bosne i Hercegovine

Saopštenje za javnost

Ženska mreža BiH oštro osuđuje govor mržnje i izraženu mizoginiju Danijela Senkića prema vijećnici Gradskog vijeća Tuzla, Merimi Softić

U javnom medijskom prostoru Bosne i Hercegovine mizogini sadržaj i govor mržnje nije nikakva novost. Bez obzira na stalne edukacije, promocije etičkog medijskog izvještavanja i odgovornog novinarstva, pojedini predstavnici medija naprosto ne mogu da izađu iz duboko ukorijenjenog patrijarhalnog i mizoginog odnosa prema ženama.

Prema pomenutim, jedini način komunikacije sa ženama, a posebno sa uspješnim i društveno aktivnim ženama je javno iskazivanje što više vulgarnosti, seksizma i aluzija na seksualno zlostavljanje.

Da je Bosna i Hercegovina pravna država – sami nagovještaj govora mržnje i mizoginije bio bi poziv za ozbiljne istrage kršenja Zakona o ravnopravnosti polova i Zakona o zabrani diskriminacije.

Ne želeći podizati rejting Danijela Senkića, ne prenosimo javni status dotičnog objavljenog 24. Januara/siječnja na društvenoj mreži Facebook koji je i danas, više od 24 sata nakon objave, javan i dostupan.

Posebno nas uznemirava činjenica da je imenovani Danijel Senkić član Komisije za informisanje Grada Tuzla, samim tim osoba koja prima naknadu od poreza koje mi i vi plaćamo.

Pa do kad više?

Razumijemo da je krenula izborna kampanja, ali mizoginim javnim istupima osobe kao Danijel Senkić možete zaraditi samo prijavu Agenciji za ravnopravnost spolova i Vijeću za štampu BiH.

Nove Bodove za svoju političku organizaciju – sigurno nećete dobiti.

Ženska mreža Bosne i Hercegovine javno osuđuje govor mržnje i mizoginiju Danijela Senkića i očekuje od pomenute osobe kao i od političke organizacije koju predstavlja pismeno javno izvinjenje ne samo vijećnici Merimi Softić, već i svim ženama Bosne i Hercegovine.

Takođe tražimo od svih političkih organizacija javno sankcionisanje svih svojih predstavnika/ca koji/e u javnom prostoru Bosne i Hercegovine objavljuju statuse mizoginog i seksističkog sadržaja na svojim ličnim profilima.

 

 

 

Ženska mreža BiH