Mapa ženskih prava u Bosni i Hercegovini

UntitledFedra Idžaković (2015)

Mapa ženskih prava u Bosni i Hercegovini

Sarajevo: Fondacija CURE, Sarajevski otvoreni centar