Milijarda ustaje 2019. – OD KAMPANJE DO NAČINA ŽIVOTA

Živimo u vremenu prevrata i preobrazbe.

Zajedno smo ustajale u borbi za oslobađanje žena (cisgender, transgender, i onih koje/i  imaju fluidne identitete, a koji su podložni rodno utemeljenom nasilju) – od seksualnog i fizičkog nasilja u njegovim manje vidljivim ali i očiglednim oblicima: silovanje, premlaćivanje, incest, seksualno uznemiravanje, žensko seksualno ropstvo i trgovanje ženama i djevojčicama, dječji brakovi, femicid, seksualna/rodna i reproduktivna opresija i nasilje prema LGBTQIA+ zajednicama. I ostvarile smo mnogo pobjeda.

Ulazeći u 7. godinu Milijarde ustaje, suočene/i smo sa novim izazovima. Da bismo okončali nasilje nad ženama, moramo se obvezati na snažnije prepoznavanje i povezivanje nasilja u svim njegovim oblicima. Uz seksualno i fizičko nasilje, također moramo imati u vidu sustavno nasilje u ekonomskim, političkim, socio-kulturnim, ekološkim i ideološkim područjima.

Dok se nastavljamo boriti kako bismo okončali nasilje nad ženama – sada nam je imperativ proširiti razumijevanje ženskog ugnjetavanja i iskorištavanja u kontekstu kapitalizma, kolonizacije, rasizma, imperijalizma, pljačke prirodnih resursa i ratova.

Previše smo razdvojene/i i podijeljene/i. Naša borba sada mora povezati našu specifičnu potlačenost sa zajedničkom, univerzalnom čovječnošću koja nas sve povezuje. Ona treba biti način života, način gledanja i način postojanja na svijetu. Ne ustajemo protiv nasilja tek jedan dan, već svaki dan i ta svijest o borbi koju vodimo mora biti prisutna u svemu što radimo.

Pozivamo vas da ove godine budete hrabrije/i, istražujete, promišljate, proučavate, slušate, učite, spoznajete novo, pitate teška pitanja, angažirate se, poduzimate akcije i izađete izvan svojih zona fizičke i intelektualne sigurnosti.

Pozivamo vas da se obvežete na otpor i solidarnost.

Zato što Milijarda ustaje više nije kampanja – to je način života.

POBUNA. OTPOR. SOLIDARNOST.

OBR MANIFESTA 2019

Ustajemo protiv …

silovanja 
premlaćivanja
incesta 
seksualnog uznemiravanja 
sakaćenja ženskih genitalija (FGM) 
seksualnog ropstva i trgovanja ljudima
dječjih brakova
ubojstava žena 
spolnog/rodnog i reproduktivnog
nasilja prema LGBTQIA+ zajednica

Ustajemo protiv…

otrovnog maskuliniteta

siromaštva / ekonomske nepravde / eksploatacija rada

uništavanja klime i pljačke prirodnih resursa

rasizma, mržnje i diskriminacije   

religijskog fundamentalizma 

državnog i institucionalnog nasilja / militarizacije / rata 

prisilnog raseljavanja / nasilja nad imigrantima i migrantima