Napravljen prvi korak ka izjednačavanju bračnog i vanbračnog partnera prilikom ostvarivanja prava na porodičnu penziju

centar za pravnu pomoć ženamaIako Centar za pravnu pomoć ženama nema dugogodišnje iskustvo na rješavanju pitanja diskriminacije različitih kategorija stanovništva, uprkos poteškoćama, kao i sumnjama u hitnost procesa mijenjanja pravnih propisa,  za vrlo kratko vrijeme djelatnice ovog centra su uspjele pokrenuti proces izjednačavanja bračnog i vanbračnog partnera prilikom ostvarivanja prava na porodičnu penziju.

Centar je Instituciji Ombudsmena za ljudska prava BiH podnio žalbu zbog diskriminatornih odredbi Zakona o PIO. Naime, članom 60. Zakona Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju nisu obuhvaćeni vanbračni partneri, čime su neposredno diskriminirani i to kroz donošenje propisa koji reguliše porodičnu penziju, odnosno, Zakona o PIO.

Nakon podnešene žalbe Institucija Ombudsmana za ljudska prava BiH je
podnijela Inicijativu za dopunu Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, odnosno dopunu čl. 60 Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, čime je pokrenut proces rješavanja ovog sistemskog problema na teritoriji cijele Federacije Bosne i Hercegovine.