Poziv za slanje informacija – Kalendar za 16 Dana aktivizma

Fondacija Udružene žene Banja Luka će i ove godine koordinirati aktivnosti pripreme zajedničkog Kalendara aktivnosti za kampanju 16 Dana aktivizma protiv rodnog nasilja u Bosni i Hercegovini.

Ovim putem vas pozivamo da dostavite informacije o aktivnostima vase institucije u okviru Kampanje 16 Dana aktivizma, slijedeći ova pitanja:

1. Datum (uključujući i vrijeme i mjesto održavanja aktivnosti, odnosno vrijeme emitovanja ukoliko je poznato i riječ je o emisijama na radiju/TV):

2. Opis aktivnosti: Pri pripremi informacija o aktivnostima za Kalendar, molimo vas da one budu sažete i kratke (2-3 rečenice). U potpunosti razumijemo da želite podijeliti što više informacija o vašim planiranim aktivnostima. Predlažemo da opis svake planirane aktivnosti bude sažet, max. 2-3 kratke rečenice, te da iskoristite mogućnost i dodate linkove na vaše web stranice, Fejsbuk, Tviter, Instagram, Youtube ili druge profile na društvenim mrežama, na kojima zainteresovane osobe/organizacije/institucije/mediji i dr. mogu saznati više informacija o vašem radu i planiranim akcijama.

U slučaju da vaša institucija organizuje više aktivnosti na različite datume/vrijeme, molimo da navedete tačne datume i opise aktivnosti za svaku aktivnost posebno. Takođe, ukoliko niste sigurne/i kada će se aktivnost desiti ili je provodite tokom cijelog perioda Kampanje, to i navedite. Ukoliko postoji osoba u okviru vaše institucije koja je zadužena za kontakte vezane za Kampanju 16 Dana, navedite njeno/njegovo ime i prezime, i kontakt informacije.

Budući da će informacije iz kalendara biti široko javno dostupne, molimo vas da ne dajete privatne brojeve mobilnih telefona ukoliko ne želite da mediji i osobe koje su zainteresovane za aktivnosti koriste ove kontakte.

Takođe vas molimo da pošaljete svoje ažurirane kontakt informacije:
Institucija:
Grad:
Kontakt informacije:
Web stranica (ukoliko postoji):

Priprema BiH Kalendara za 16 Dana aktivizma protiv rodnog nasilja je veoma važna i za naše lokalne napore usmjerene ka borbi protiv nasilja protiv žena u BiH, naročito u cilju podjele informacija, blagovremenog informisanja medija o datumima i ključnim aktivnostima Kampanje na lokalnom nivou, kako bi isti sto bolje pokrili aktivnosti Kampanje.

Molimo vas, da informacije dostavite sto prije možete, a najkasnije do utorka, 20. novembra 2018. godine, kako bismo na vrijeme pripremile Kalendar i njegov prevod prije početka Kampanje.

Informacije o aktivnostima koje budu pristigle tokom trajanja Kampanje će biti unesene u ažurirani Kalendar koji ćemo dostaviti svima nakon završetka Kampanje.

Udružene žene Banja Luka će finalnu verziju zajedničkog kalendara poslati svim organizacijama/institucijama koje su poslale informacije i proslijediti na Žensku mrežu BiH, promovisati putem društvenih mreža i proslijediti javnim servisima i drugim medijima u BiH. Pozivamo vas da i vi proslijedite finalni Kalendar, institucijama i medijima u vašim lokalnim zajednicama kako bismo zajedno širile vijesti o našim aktivnostima u okviru Kampanje.

Finalnu verziju Kalendara ćemo kao i do sada prevesti na Engleski jezik i uvrstiti u globalni on line kalendar na stranici globalne kampanje 16 Dana aktivizma protiv rodnog nasilja koju administrira Centar za globalno liderstvo žena, kako bi informacije o aktivnostima tokom kampanje u BiH bile dostupne zainteresovanima širom svijeta.

Molimo da budete solidarne_i i proslijedite ovu poruku svim organizacijama/institucijama u vašoj lokalnoj zajednici za koje vam je poznato da planiraju aktivnosti tokom 16 Dana aktivizma, te ih pozovete da pošalju informacije o svojim aktivnostima za zajednički BiH kalendar.

Preuzeto sa: http://unitedwomenbl.org/poziv-za-slanje-informacija-kalendar-za-16-dana-aktivizmauzv4/