Prijavite diskriminaciju na osnovu spola

Sarajevski otvoreni centar će u narednom periodu raditi na evidentiranju slučajeva diskriminacije na osnovu spola, u saradnji sa Fondacijom lokalne demokratije. Ukoliko smatrate da ste doživjeli_e diskriminaciju na osnovu spola a ne znate šta biste trebali_e poduzeti po tom pitanju, ili niste sigurni_e da li se radi o diskriminaciji, možete potražiti pravni savjet putem maila amina@soc.ba i delila@soc.ba