Kontakt

Ženska mreža BiH

info@zenskamreza.ba

Koordinirajuća organizacija – Fondacija CURE

Tel/Fax: +387 33 207 561

Čekaluša 16, 71000 Sarajevo