O nama

Ženska mreža BiH je neformalna grupa organizacija civilnog društva i pojedinaca_ki koji_e zastupaju i bave se ženskim ljudskim pravima i podsticanjem rodne ravnopravnosti, a koja promoviše antidiskriminaciju, slobodu odlučivanja, jednakost, nenasilje i antimilitarizam, te prihvata feminističke vrijednosti djelovanja –  mir, solidarnost, povjerenje, zajedništvo, jednakost i različitost.

Ženska mreža BiH (ŽMBiH) usvojena je i počela sa radom 12. septembra 2009. godine na konferenciji pod istim nazivom, a u sklopu četvrtog PitchWise festivala ženske umjetnosti BiH.

U prvoj polovini 2009. godine, Fondacija CURE je zajedno sa dvanaest ženskih grupa iz mreže KtK pokrenula inicijativu da se formira Ženska mreža BiH (ŽMBiH). Nakon kreirane Platforme i Kodeksa, dokumenti ŽMBiH su usvojeni na gore pomenutoj konferenciji i članice kontinuirano pristupaju mreži.

Mreža je i zvanično osnovana na Osnivačkoj skupštini koja je odraža od 01. do 02. jula 2014. godine u Sarajevu, na kojoj je donesena odluka o koordinirajućoj organizaciji i članicama Koordinacionog odbora, te su predstavljeni Platforma i Kodeks ŽMBiH. Zapisnik sa OS-a možete pročitati ovdje. Ženskom mrežom trenutno koordinira Fondacija CURE.

Kako pristupiti Ženskoj mreži BiH?

Ženskoj mreži BiH možete pristupiti na taj način što će te popunjenu PRISTUPNICU poslati na mail: info@zenskamreza.ba. Molimo vas da obratite pažnju i na Kodeks Mreže u kojem je jedan od uslova za pristupanje i podrška tri punopravne članice Mreže (njihova podrška može biti data usmeno, nije poreban nikakav dodatni dokument, potpis ili ovjera, samo moraju biti navedene u pristupnici).

ČLANICE ŽENSKE MREŽE BiH:

UG Alternative, Kakanj

UŽR Bolja budućnost, Tuzla

Udruženje građana Budućnost, Modriča

Centar za pravnu pomoć ženama, Zenica

Fondacija CURE, Sarajevo (Koordinirajuća organizacija)

UŽ Derventa, Derventa

GUŽ Duvanjke, Tomislavgrad

Fondacija lokalne demokratije, Sarajevo

Fondacija za osnaživanje žena, Sarajevo

Forum žena Bratunac, Bratunac

Glas žene, Bihać

UŽ Glogovka, Bratunac

UŽ Goraždanke, Goražde

Helsinški parlament građana Banja Luka, Banja Luka

Udruženje HO Horizonti, Tuzla

INFOHOUSE, Sarajevo

Infoteka, Zenica

UŽ Jadar, Konjević Polje

Kolektiv.ba, Zenica

Fondacija Lara, Bijeljina

UŽ LI-WOMAN, Livno

Lotos, Zenica

UŽ Most, Višegrad

Mreža žena sa invaliditetom

UŽ Naša porodica, Tešanj

Udruženje Okvir, Sarajevo

Udruženje za društvena istraživanja i komunikacije, Sarajevo

Udruženje za kulturu i umjetnost Crvena, Sarajevo

OWPSEE Fondacija, Sarajevo

Prava za sve, Sarajevo

UŽ Priroda, Bratunac

 Sarajevski otvoreni centar, Sarajevo

Kantonalno udruženje oboljelih od raka dojke “UNA”

UŽ Seka, Goražde

Udruženje Snaga žene, Tuzla

UŽ Snop, Rogatica

Fondacija Udružene žene, Banja Luka

Fondacija Vezirke, Travnik

UŽ Viktorija 99, Jajce

UG Vive žene, Tuzla

Udruženje Žena BiH, Mostar

NVO Žene Grahova, Grahovo

NVO Ženski centar Trebinje, Trebinje

Žene sa Une, Bihać

Udruženje žena STUPNI DOL, Vareš

 Udruženje Žene ženama, Sarajevo

ČLANICE KOORDINACIONOG ODBORA ŽMBIH SU:

Duška Andrić, Centar za pravnu pomoć ženama, Zenica

Indira Bajramović, Bolja budućnost, Tuzla

Emina Bošnjak, Sarajevski otvoreni centar, Sarajevo

Vedrana Frašto, Fondacija CURE, Sarajevo

Enisa Raković, Glas žene, Bihać

Željka Umičević, Helsinški parlament građana Banja Luka

Danka Zelić, Udruženje građanki Grahovo