• 03/04/2020

  Poziv za Feminističku COVID-19 politiku

  Izvještaj koji slijedi je podržalo i prihvatilo više od 1160 osoba, ženskih mreža i globalnih organizacija, iz više od 100 zemalja svijeta. U izvještaju se zahtijeva da zemlje usvoje feminističku politiku koja se odnosi na vanredno stanje izazvano COVID-19 pandemijom, a sve u skladu sa standardima i principima ljudskih prava.  Ova…

  More →
 • 03/04/2020

  UPIT ZA DOSTAVLJANJE UPUTSTVA SIGURNIM KUĆAMA ZA POSTUPANJE U VANDREDNOJ SITUACIJI

  Organizacije smatraju da u uslovima vanrednog stanja, u kojem je stanovništvo usmjereno na izolaciju i ograničavanje kretanja raste opasnost od nasilja prema ženama i djeci. Izražavamo zabrinutost da de izbjegavanje socijalnih kontakata i izolacija omoguditi počiniocima nasilja da pojačano vrše sve oblike nasilja i onemogućiti žrtvama nasilja da kontaktiraju organizacije…

  More →
 • 03/04/2020

  PODRŠKA ZA ŽENE/DJEVOJKE OBOLJELE OD SVIH VRSTA KARCIONAMA U VRIJEME STANJA PRIRODNE NESREĆE UZROKOVANE COVID- 19 U USKA-a

  Usljed situacije prirodne nesreće uzrokovane COVID- 19 u USK –a i Federaciji BiH Organizacija Glas žene Bihać na osnovu analize stanja i potreba, te već uspostavljenih fokusa na određene kategorije izradila je Akcioni plan podrške za žene i djevojke oboljele od svih vrsta karcinoma. Ova kategorija nije obuhvaćena posebnim programom…

  More →

News

Publications

 • Newsletter