Kontakt

Ženska mreža BiH

info@zenskamreza.ba

Koordinirajuća organizacija – Fondacija CURE

Tel/Fax: +387 33 742 926

Kuća ljudskih prava, Dolina 1., 71000 Sarajevo