• 20/05/2019

  Alimentacioni fond u FBiH potreban djeci i roditeljima

  Alimentacioni fond u FBiH potreban djeci i roditeljima Federacija Bosne i Hercegovine godinama čeka osnivanje Alimentacionog fonda, a osim nekoliko pokrenutih inicijativa i stava da je takav fond potreban, nisu poduzete ozbiljnije aktivnosti za njegovo osnivanje. Piše: Snježana Aničić Nedavno je Lana Prlić iz SDP-a pokrenula inicijativu za izmjenu Porodičnog…

  More →
 • 20/05/2019

  U krivičnom postupku dosuđena isplata nematerijalne štete preživjeloj trgovine ljudima

  Smatramo izuzetno važnim da sa Vama podijelimo informaciju koja se odnosi na činjenicu da je po prvi put pred sudom u Bosni Hercegovini, žrtva trgovine ljudima u okviru krivičnog postupka dobila naknadu nematerijalne štete kao oštećena krivičnim djelom iz oblasti trgovine ljudima. Centar ženskih prava je kroz servis besplatne pravne…

  More →
 • 13/05/2019

  Pozivnica – Predstavljanje izvještaja: Rodno zasnovana diskriminacija na radu u Bosni i Hercegovini

  Pozivnica Predstavljanje izvještaja: Rodno zasnovana diskriminacija na radu u Bosni i Hercegovini Poštovani/a, U ime Helsinškog parlamenta građana Banja Luka, imamo čast da Vas pozovemo da učestvujete u predstavljanju izvještaja: Rodno zasnovana diskriminacija na radu u Bosni i Hercegovini koji će se održati u petak, 17. maja 2019. godine, u…

  More →

News

Publications

 • Newsletter