• 20/01/2020

  Treba li zameniti termin pedofil terminom pedokriminalac?

  Među profesionalkama koje se bave problemom muškog nasilja nad decom već je uveliko termin pedofil zamenjen terminom pedokriminalac. Piše: Lepa Mlađenović      Foto: Medija centar Razlozi su očigledni: παιδί – pedi na grčkom znači ‘dete’, a φιλια – filia ‘drugarska ljubav’. Reč filia se, između ostalog, pojavljuje u spisima Aristotela koji…

  More →
 • 20/01/2020

  ANALIZA SUDSKIH PRESUDA U REPUBLICI SRPSKOJ ZA KRIVIČNA DJELA PROGANJANJA I POLNOG UZNEMIRAVANJA

  Usvajanjem novog Krivičnog zakonika1 2017. g. Republika Srpska je uvela niz novih krivičnih djela sa ciljem usklađivanja krivičnopravne zaštite za neke od oblika rodno zasnovanog nasilja sa međunarodnim standardima sadržanim u Konvenciji Savjeta Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (Istanbulska konvencija), koju je…

  More →
 • 15/01/2020

  “Ko su ili šta su Ostali u BiH?“

  Indira Bajramović direktorica je Udruženja žena Romkinja “Bolja budućnost“ grada Tuzla koje se zalaže  za poboljšanje položaja romske djece, žena i djevojčica kao i ostalih ranjivih kategorija. Udruženje žena Romkinja “Bolja budućnost” je jedna od članica Inicijative “Građanke za ustavne promjene”. Razgovarale smo s Indirom Bajramović o ustavnim reformama  i…

  More →

News

Publications

 • Newsletter