O nama

Ženska mreža BiH je neformalna grupa organizacija civilnog društva i pojedinaca_ki koji_e zastupaju i bave se ženskim ljudskim pravima i podsticanjem rodne ravnopravnosti, a koja promoviše antidiskriminaciju, slobodu odlučivanja, jednakost, nenasilje i antimilitarizam, te prihvata feminističke vrijednosti djelovanja –  mir, solidarnost, povjerenje, zajedništvo, jednakost i različitost.

Ženska mreža BiH (ŽMBiH) usvojena je i počela sa radom 12. septembra 2009. godine na konferenciji pod istim nazivom, a u sklopu četvrtog PitchWise festivala ženske umjetnosti BiH.

U prvoj polovini 2009. godine, Fondacija CURE je zajedno sa dvanaest ženskih grupa iz mreže KtK pokrenula inicijativu da se formira Ženska mreža BiH (ŽMBiH). Nakon kreirane Platforme i Kodeksa, dokumenti ŽMBiH su usvojeni na gore pomenutoj konferenciji i članice kontinuirano pristupaju mreži.

Mreža je i zvanično osnovana na Osnivačkoj skupštini koja je odraža od 01. do 02. jula 2014. godine u Sarajevu, na kojoj je donesena odluka o koordinirajućoj organizaciji i članicama Koordinacionog odbora, te su predstavljeni Platforma i Kodeks ŽMBiH. Zapisnik sa OS-a možete pročitati ovdje. Ženskom mrežom trenutno koordinira Fondacija CURE.

Kako pristupiti Ženskoj mreži BiH?

Ženskoj mreži BiH možete pristupiti na taj način što će te popunjenu PRISTUPNICU poslati na mail: info@zenskamreza.ba. Molimo vas da obratite pažnju i na Kodeks Mreže u kojem je jedan od uslova za pristupanje i podrška tri punopravne članice Mreže (njihova podrška može biti data usmeno, nije potreban nikakav dodatni dokument, potpis ili ovjera, samo moraju biti navedene u pristupnici).

ČLANICE ŽENSKE MREŽE BiH:

UŽR Bolja budućnost, Tuzla

Udruženje građana Budućnost, Modriča

Centar ženskih prava, Zenica

Fondacija CURE, Sarajevo (Koordinirajuća organizacija)

UŽ Derventa, Derventa

Fondacija lokalne demokratije, Sarajevo

Fondacija za osnaživanje žena, Sarajevo

Glas žene, Bihać

UŽ Goraždanke, Goražde

Helsinški parlament građana Banja Luka, Banja Luka

Udruženje HO Horizonti, Tuzla

Fondacija INFOHOUSE, Sarajevo

UŽ Jadar, Konjević Polje

Kolektiv.ba, Zenica

Fondacija Lara, Bijeljina

UŽ LI-WOMAN, Livno

Lotos, Zenica

UŽ Most, Višegrad

Mreža žena sa invaliditetom

Prava za sve, Sarajevo

UŽ Priroda, Bratunac

 Sarajevski otvoreni centar, Sarajevo

Kantonalno udruženje oboljelih od raka dojke “UNA”, Bihać

UŽ Seka, Goražde

Udruženje Snaga žene, Tuzla

UŽ Snop, Rogatica

Udruženje žena “Srce i duša”, Prokosovići

Fondacija Udružene žene, Banja Luka

UG Vive žene, Tuzla

Udruženje Žena BiH, Mostar

Inicijativa građanki i građana Mostar, Mostar

NVO Udruženje građanki Grahovo, Bosansko Grahovo

NVO Ženski centar Trebinje, Trebinje

Žene sa Une, Bihać

Udruženje žena STUPNI DOL, Vareš

NVO DONNA, Bihać

Udruženje Ženska vizija, Tuzla

TOPEER tolerancijom protiv različitosti, Doboj

Udruženje “Žena za ženu”, Konjic

Udruženje žena NERA, Konjic

Inicijativa Građanke za Ustavne promjene, Bosna i Hercegovina

Udruženje žena povratnica ”Podrinjka” Srebrenica

Nova ženska inicijativa, Tuzla

Udruženje žena s invaliditetom NIKA, Banja Luka

Udruženje žena Romani Ćej, Prnjavor

Udruženje žena Viktorija, Pale

Udruženje Generacija, Bosanska Krupa (pridružene članice)

Centar za bolji kvalitet života, Banja Luka (pridružene članice)

Udruženje “Novi put”, Mostar

ČLANICE KOORDINACIONOG ODBORA ŽMBIH SU:

Aida Mehdić, Ženska romska mreža USPJEH

Vedrana Frašto, Fondacija CURE, Sarajevo

Vera Bošković, Neformalna mreža žena sa invaliditetom, Banja Luka

Biljana Golić, Nova ženska inicijativa, Tuzla

Anela Kozica, Posebne mame, Sarajevo

Delila Hasanbegović, Sarajevski otvoreni centar, Sarajevo

Neira Raković, NVO DONNA, Bihać