21/10/2020 Poziv na godišnju konferenciju Feminističke zalagačke politike u Bosni i Hercegovini Poziv na godišnju konferenciju Feminističke zalagačke politike u Bosni i Hercegovini Konferencija zaštitnica ženskih prava, žena aktivnih u politici, naučnica i aktivistkinja Sarajevo, 28.10.... 20/10/2020 PRENOSIMO: Rada Borić o napadima predsjednika Hrvatske: Što Milanović u stvari svojim napadima, kao neki heroj desnice, prikriva? Kažu za Radu Borić da je 7 najuticajnija feministica svijeta. Prvi hrvatsko-finski rječnik s 40.000 riječi i gramatikom je njeno djelo. Ona je hrvatska... 02/10/2020 INFOGRAFIKA: Pravo na abortus u Bosni i Hercegovini 28. septembar obilježava se kao Međunarodni dan sigurnog abortusa. Obilježavanje ovog datuma vodi porijeklo iz Latinske Amerike i Kariba, gdje se ženske grupe posljednje... 21/09/2020 Uticaj rodne podjele porodičnih i kućanskih poslova na profesionalni život zaposlenih žena Agencija za ravnopravnost polova BiH objavila je istraživanje koje pokazuje kako u zemlji još uvijek postoji izrazita rodna neravnopravnost u obavljanju kućanskih poslova i... 21/09/2020 SILOVANJE U BRAKU- Istorijat inkriminacije i njegova inkriminacija danas u svijetu i Bosni i Hercegovini Put do inkriminacije silovanja u braku kao posebne vrste nasilja bio je težak i dug. Isto tako teško bilo je ostvariti neka od prava... 02/09/2020 Jozo Blažević: Zabrinjavajući porast broja prijetnji i nasilja prema LGBTI osobama Sarajevski otvoreni centar od 2012. godine dokumentira slučajeve kaznenih djela učinjenih iz mržnje i poticanja na mržnju prema LGBTI osobama u BiH kroz svoj... 13/08/2020 Podcast “Priče pod maskama”, gošća Masha Durkalić Sa Mashom Durkalić, o svemu po malo! Da ju je ugostila proročica, moglo bi se reći da je u ovom izdanju potkasta sadržana prošlost,... 13/08/2020 Žene u BiH: pola populacije a ni petina vlasti – dokad? Zakon o ravnopravnosti spolova u BiH jasno propisuje obavezu državnih tijela na svim nivoima vlasti da osiguraju ravnopravnu zastupljenost oba spola na svim nivoima... 04/08/2020 CURE COVID 19 Solidarnost U vremenu globalne pandemije izazvane virusom COVID 19, vanrednim okolnostima, pojačanim stresom i strahom za budućnost, Fondacija CURE je kroz svoju COVID19 akciju solidarnosti... 21/07/2020 Prenatalna i postporođajna njega tokom pandemije COVID-19 u Bosni i Hercegovini Svjetske preporuke za trudnice i porodilje u doba COVID-19 pandemije uključuju zaštitu porođajnih prava i prava na dostojanstvenu maternalnu njegu, koje u Bosni i...
  • Newsletter