Aida Obuća: Žene moraju biti mnogo hrabrije i uključiti se više u politička i javna dešavanja

549aba43-a450-402d-a84a-381db0765237-aida-obuca-718x446Razgovarala: Maida Zagorac

Aida Obuća je rođena 1975. godine. Diplomirana je pravnica i jedna od rijetkih žena koja u Bosni i Hercegovini obavlja vrlo važnu i odgovornu funkciju – ona je predsjednica Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde. U ovom tekstu vam donosimo informacije o razlozima i počecima Aidine političke karijere, planovima za budućnost, kao i njenu poruku drugim ženama.

 

Koliko dugo ste aktivni u političkom životu Bosne i Hercegovine i šta Vas je privuklo ka tome?

 

Politika me je uvijek zanimala, tako da je za mene ona došla kao logičan slijed događaja.  Nakon što sam diplomirala na Pravnom fakultetu u Sarajevu  i ostavarila se u struci, radeći poslove diplomiranog pravnika, donijela sam odluku da se energičnije i hrabrije uključim u politički život svoje općine i u aktivno rješavanje problema.

Odluka o političkom anažovanju je usljedila obzirom da politika i prostor političkog djelovanja pruža mogućnost konkretnog djelovanja i uticaja na veoma bitne životne tokove i promjene koje mogu koristiti svima.  Lično mislim da onaj ko se angažuje u politici mora imati određenu strast, volju i želju da se bori i zalaže za javni,  društveni i svaki drugi napredak građana i društva u cjelini. Upravo to je razlog zbog čega sam se politički i aktivirala.

 

Da li je bilo teško dokazati se u političkom životu Bosne i Hercegovine? Opišite nam Vaše početke ?

 

Pretpostavljam da očekujete da kažem da je bilo teško, ali nije.  To je bio moj izbor i bila sam spremna na izazov. Rasporedila sam svoje vrijeme, poredala prioritete, sabrala snagu i krenula naprijed.  Moja lična  politička aktivnost je počela sa kandidaturom na lokalnim izborima  u BiH 2008. godine, kada sam izabrana za vijećnicu u Općinskom vijeću Općine Goražde. Svoj prvi mandat u Vijeću završavam na mjestu zamjenice Predsjedavajućeg OV. Poslije toga, 2012. godine, kao nositeljica liste SDA za Općinsko vijeće Općine Goražde, ponovo sam izabrana u Općinsko vijeće, gdje sam obavljala funkciju predsjednice Kluba vijećnika SDA. Na Općim izborima u BiH 2014. godine kandidujem se za Skupštinu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, gdje sam izabrana za poslanicu, gdje trenutno obavljam i fukciju predsjedavajuće Skupštine.

Svoj politički angažman doživaljavam kao konstano profesionalnoo usavršavanje i edukaciju, nastojim crpiti energiju iz pozitivnih vrijednosti i iz neposredne komunikacije sa građanima, te uvijek tražiti rješenja i izlaz iz ekonomskih, društvenih i političkih kriza. Ovakav moj politički stav i način djelovanja su prepoznali i podržali građani, tako što su mi tri puta dali povjerenje na izborima.

 

S obzirom na to da postoji mnogo stranaka u Bosni i Hercegovini, možete li nam objasniti razloge zbog kojih ste odabrali da budete članica  SDA stranke?

 

SDA je državotvorna stranka, čija je osnovna misija zaštita BiH, stranka koja je imala snage da napravi mir 1995. godine,  te koja je imala lidersku poziciju da napravi značajne korake u jačanju BiH i njenih insituticija. To je stranka koja u svom dijelovanju nastoji da sadašnje i buduće generacije žive u miru i prosperitetu, uz poštivanje ljudskih prava i sloboda, zalaže se za građansko društvo i vladavinu prava prema standardima demokratskih zemalja, ali i za afirmaciju bosanskog identiteta kao zajedničkog identiteta svih građana BiH. To su razlozi zbog koji se ja vidim kao dio tima SDA.

 

Da li ste imali slobodu da predlažete neke Vaše zamisli i ideje glede stranačke aktivnosti? Ako jeste, da li su iste bile razmatrane i da li su Vas podržale kolege i kolegice?

 

Naravno, više puta, jer SDA nije stranka jednoumlja. Različite ideje i stavovi moraju se institucionalno artikulirati, kako bi se osigurala potpuna demokratija u stranci. Kao rezultat opsežne rasprave  i podrške mojih stranačkih kolega i kolegica, donijete su odluke i zaključci, koji su rezultirali povećanjem političke participacije žena u organima stanke, kao i poboljšanju ekonomskih, društvenih i političkih prilika u našem društvu. Važno mi je da dođe do otvorene i objektivne razmjene argumenata tako da svaka odluka bude podržana od strane ostalih članova stanke. Potreban je uzajaman i uljudan međuljudski odnos. Ne mora se biti istog mišljenja ali se mišljenje drugih treba respektirati.

Kao predsjednica Kantonalnog odbora Asocijacije žena, organizacije koja okuplja sve članice SDA, naročito se zalažem za afirmaciju prava žena, poboljšanje njihovog ekonomskog standarda, ekonomsko osnaživanje i jačanje, edukaciju te ravnomjernu zastupljenosti žena u svim segmentima društva.

 

S obzirom na to da obavljate funkciju predsjednice Skupštine Bosanskopodrinjskog kantona Goražde, možete li nam reći kojim pitanjima ćete se najviše posvetiti tokom Vašeg mandata?

 

Zakonitost i transparentnost, timski rad, socijalna osjetljivost, pravednost  i odgovornost  su metod moga rada. Kao Predsjedavajućoj Skupštine Bosansko-podrinjskog kantona Goražde  želja mi je da Skupština BPK Goražde u ovom mandatu ima konstruktivan rad iza kojeg će stajati rezultat. Bosansko – podrinjski kanton vidim kao moderan, evropski orjentisan kanton, koji svoju politiku temelji na produktivnom i kontinuiranom zapošljavanju, te efikasnoj administraciji  koja je u službi građana. Insistirat ću na izradi kvalitetnih propisa i akata u svim onim pitanjima koja se nalaze u nadležnosti Skupštine, kroz veće učešće građana u svim ovim procesima.

 

Da li planirate izvršiti neke značajnije promjene u oblastima za koje je nadležna Skupština Bosansko-podrinjskog kantona Goražde?

 

Jedan  o mojih  najvećih ciljeva jeste jedan novi model upravljanja i vođenja skupštine i politike uopšte, tako što ću biti u stalnoj vezi s običnim građanima. Njegujem kooperativan stil vođenja i timski sam igrač.  Za mene su u centru fokusa ljudi, njihove zabrinutosti, njihova mišljenja i stajališta, i nalazim da je moja misija naći rješenja problema. Interesiram se za ljude, rado sam u društvu i cijenim poticajne razgovore, to je zasigurno korisno u politici. Vrata predsjedavajuće Skupštine BPK Goražde su otvorena za sve građane, otvorena za sve prijedloge, primjedbe i sugestije kojim ću nastojati odgovoriti, u okviru svojih nadležnosti.

 

Imate li neku poruku za žene koje se žele baviti politikom?

 

Naše društvo jeste patrijahalno i tradicija igra veoma značajnu ulogu u našim životima. Prvo i osnovno, treba uzeti u obzir da je porodica stub cijeloga društva. Za mene je tradicija veoma bitna i najvažnija uloga žene jeste uloga majke, supruge. Međutim,  smatram da tradicija nije prepreka da bi se žena ostvarila i realizovala i u političkom i javnom životu. Ako pogledamo malo bolje, vidjećemo da “želja za bolji život” i optimizam dolazi “iznutra” iz bosanskih ljudi – “Žena”, a rijetko ili nikada sa strane i od drugih. Stoga je danas nužno tragati za potencijalima žena i afirmisati ih. Važno je da se žene međusobno pomažu, budu podrška jedna drugoj, kontinuirano rade na svom usavršavanju i obrazovanju i da ne posustaju pred preprekama. Smatram da je edukacija i konstantno obrazovanje ključ uspjeha te da se kroz razvijanje svijesti i afirmacije prava žena stvore  preduslovi za jednakopravan položaj u kontekstu usklađivanja prirodne i kulturne pozicije žena sa njenim radnim i političkim angažmanom. Žene moraju biti mnogo hrabrije i uključiti se više u politička i javna dešavanja.