AKTIVNOSTI ŽENSKE ROMSKE MREŽE U VANDREDNOJ SITUACIJI IZAZVANOJ PANDEMIJOM COVID – 19

Ženska romska mreža „Uspjeh“ mreža je koja okuplja ženske romske organizacije i istaknute romske aktivistkinje sa područja cijele Bosne i Hercegovine. Naime, kao što je poznato, cjelokupno društvo pogođeno je pandemijom COVID – 19 što za posljedicu ima niz negativnih posljedica, posebno u ekonomskom segmentu. Uzmemo li u obzir da je romska zajednica inače u vrlo teškom položaju, uglavnom u materijalnoj oskudici i velikom procentu nezaposlenosti, usljed pandemije pogođena je znatno više nego većinska populacija.

Tako, u cilju ublažavanja posljedica pandemije, u sklopu projekta “Moje je PRAVO, a ne PRIVILEGIJA” koji implementira Udruženje žena Romkinja “Bolja budućnost” grada Tuzla u partnerstvu sa Ženskom romskom mrežom “Uspjeh” BiH, uz odobrenje donatora, sredstva za pojedine aktivnosti koje u ovom periodu nije bilo moguće realizovati, usmjerena su u gore pomenutu svrhu unutar romskih zajednica, kao i u svrhu podrške ženama u vidu humanitarnih intervencija. U sklopu ove aktivnosti podjelu humanitarne pomoći izvršile su: UŽR Bolja budućnost, Tuzla, Udruženje ORIV Budi mi prijatelj, Visoko, Udruženje CZM Nada,Kakanj, Udruženje Romkinja, Bijeljina te Udruženje Romani ćej –Romska djevojka, Prnjavor u romskim zajednicama u Tuzli, Visokom, Kaknju, Biljeljini, Prnjavoru, Doboju i Vukosavlju. Kroz ovaj projekat paketima pomoći obazbijeđeno je 100 romskih porodica na navedenim lokalitetima. Projekat je finansiran iz programa za implementaciju Gender akcionog plana BiH (FIGAP II program 2018-2020) koji je rezultat saradnje Agencije za ravnopravnost spolova BiH-Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, Gender centra Federacije BiH i Gender Centra Republike Srpske, a njegov cilj je da osigura održivu provedbu Gender Akcionog plana Bosne i Hercegovine. Program podržava Kraljevina Švedske u Bosni i Hercegovini, putem razvojne agnecije SIDA.

Pored navedenih aktivnosti, nekoliko članica vršilo je također podjelu humanitarne pomoći za ugrožene romske porodice, koja je finansirna od strane World Visona, uz posredstvo RIC Kali Sara. U ovoj vandrednoj situaciji članice ŽRM “Uspjeh” gotovo svakodnevno izlaze na teren i na usluzi su romskoj zajednici, a posebno ženama. Također, nude i niz drugih servisa pomoći romskoj zajednici i  trude se da im olakšaju ovu tešku svakodnevnicu.