Alimentacioni fond u FBiH potreban djeci i roditeljima

Alimentacioni fond u FBiH potreban djeci i roditeljima

Federacija Bosne i Hercegovine godinama čeka osnivanje Alimentacionog fonda, a osim nekoliko pokrenutih inicijativa i stava da je takav fond potreban, nisu poduzete ozbiljnije aktivnosti za njegovo osnivanje.

Piše: Snježana Aničić

Nedavno je Lana Prlić iz SDP-a pokrenula inicijativu za izmjenu Porodičnog zakona FBiH, a cilj je formiranje Alimentacionog fonda kako bi se konačno riješio problem neplaćanja alimentacije.

Osnivanje Fonda već pet godina „u proceduri“

Vlada FBiH je 2014. godine zadužila Federalno ministarstvo pravde da u saradnji sa Federalnim ministarstvom rada i socijalne politike razmotri mogućnost za osnivanje Fonda i Vladi dostavi prijedlog za rješenje.

„Pet godina ni slova ni riječi nije bilo o ovome, stoga sam postavila poslaničko pitanje i dobila odgovor od navedenih ministarstava koji ništa konkretno nisu odgovorili već prebacivali odgovornost sa jednog na drugo ministarstvo. Zato sam podnijela Zakon o izmjenama i dopunama Porodičnog zakona tačnije člana 237. koji se dopunjuje i samo ta jedna dopuna da se usvoji je dovoljna da se osnuje Alimentacioni fond. Iskreno se nadam da će poslanici podržati ovaj Zakon jer zaista ne znam kome nije u interesu da se zaštite jednoroditeljske zajednice, samohrani roditelji i na kraju krajeva najbitnije djeca. Iako je neplaćanje alimentacije kazneno djelo, vrlo je lako eskivirati, što je zapravo propust države i nadležnih tijela i zato je ovaj Zakon bitan kako bi to uredio“, ističe Prlićeva.

Izmjenama i dopunama Zakona daje se nadležnost Poreskoj upravi FBiH da nakon sudskih odluka blokira račune i imovine onima koji ne plaćaju alimentaciju.

„Nadležno ministarstvo obavezno je nakon donošenja zakona donijeti i podzakonske akte, te pomoći oštećenim roditeljima da primjenom zakona ostvare prava djece, a da potom država ‘od nasavjesnih roditelja’, nakon sudskih presuda izvrši prinudnu naplatu alimentacije“, govori Prlićeva.

Ženska mreža BiH je prethodnih godina preduzimala niz aktivnosti za osnivanje Fonda, a smatraju da je došlo vrijeme da država prestane da traži izgovore i konačno uradi ono što se očekuje.

„Za nas je nevjerovatna činjenica da se država ne brine o svojim najmlađim stanovnicima – djeci, jer neizvršenje sudskih presuda za izdržavanje djece direktno utiče na stepen siromaštva i marginalizacije u društvu kao i jednake mogućnosti sve djece u BiH. Očigledno je da političkim elitama ovo pitanje nije problem, i nedonošenje odluke o Alimentacionom fondu je još jedan šamar u nizu u procesu ostvarivanja osnovnih prava na dostojanstven život svih građana i građanki u BiH“, poručuju iz Ženske mreže BiH.

Svi se nadaju da će Fond konačno da zaživi što će ujedno dokazati da institucije ipak žele da zaštite roditeljstvo i dijete.

Podrška poslanika, roditelja i djece samohranih roditelja

Novu inicijativu podržali su samohrani roditelji koji godinama pokušavaju da dođu do osnovnih prava svoje djece.

„Optimistični su i zahvalni, čak i djeca koja su sada već odrasli ljudi. Kontaktirali su me i rekli da su optimistični i da žele da druga djeca samohranih roditelja nikada ne dožive i prožive njihovu borbu za svoje pravo, a to je pravo na alimentaciju“, govori Prlićeva za naš portal.

Ona kaže da ima podršku svoga kluba i još nekoliko poslanika, ali da će prava slika biti prikazana kada se bude glasalo u Parlamentu.

Osim njih, podrška je stigla i od nevladinih organizacija i brojnih medija, a nada se da će upravo mediji i njihovo informisanje o ovoj temi uspjeti da „poguraju“ poslanike da glasaju o Alimentacionom fondu.

Statistički podaci ne postoje

Kada je u pitanju ovaj problem ne postoji sistem koji prati naplaćivanje alimentacije, što dovoljno govori koliko je bitno da se problem konačno riješi.

„I ovdje država treba da preuzme najveću odgovornost, jer se ignoriše činjenica da neizvršenje sudskih presuda o izdržavanju djece jeste krivično djelo. U Bosni i Hercegovini ne postoji mehanizam koji bi pratio ovu problematiku. Zaista je nevjerovatno da za saobraćajni prekršaj uredno dobijete opomenu i dodatnu novčanu kaznu u roku od dvije sedmice, dok za neizvršenje ovih presuda niko nije kriv, niko ne preuzima odgovornost. Opravdanja za ovo dodatno nasilje nad ženama i djecom nema, i krajnje je vrijeme da se ozbiljno pozabavimo ovim problemom“, istakli su iz Ženske mreže BiH.

Broj nenaplativih alimentacija je alarmantan, što jasno govori o tome da roditelji mogu, ali i ne moraju da plaćaju alimentaciju, jer za neplaćanje ne slijedi sankcija.

„Naime, čak 70% roditelja ne plaća alimentaciju, oko 20 odsto njih je plaća povremeno, dok samo 6,9 odsto roditelja redovno plaća alimentaciju svojoj djeci. Nažalost detaljne analize i službene statistike centara za socijalni rad gotovo da i ne postoje, i upravo zato nadležna ministarstva moraju da podzakonskim aktima definišu ovaj Zakon kao i nalože detaljne analize. U poslaničkom pitanju koje sam postavila prije podnošenja ovog Zakona pitala sam da li se razmatra i povećanje broja socijalnih centara s obzirom na broj razvoda i zatrpanost postojećih centara što rezultira sporim procesima“, objašnjava Prlićeva.

U budžetu FBiH ima dovoljno novca

Prema riječima Lane Prlić, FBiH ima dovoljno novca u budžetu, ali je problem u tome što je pogrešno raspoređen.

„U zakonu koji sam predložila navela sam i kako doći do novca, i to je recimo praksa i u drugim zemljama. Potrebno je prije svega da sudovi i socijalne službe dostave ko su to ‘neplatiše’  i o kojim se iznosima radi, na osnovu toga će se napraviti projekcija koji je iznos u pitanju, odnosno koji je potrebno izdvojiti iz budžeta da bi se ‘namirio’ dug neplatiše“, istakla je ona za eTrafiku.

Ženska mreža BiH smatra da su centrima socijalne zaštite, upravo zbog manjkavosti pravnih akata, ruke često vezane. Ističu da postojeći problem ozbiljno narušava prvenstveno prava djece, a onda i roditelja.

Tekst preuzet uz dopuštenje sa: http://www.etrafika.net/djeca-imaju-pravo/65935/alimentacioni-fond-u-fbih-potreban-djeci-i-roditeljima/