Analitički izvještaj: Analiza praćenja krivičnih i prekršajnih postupaka u oblasti zaštite od rodno zasnovanog nasilja u Bosni i Hercegovini

Fondacija Udružene žene Banja Luka i Centar za pravnu pomoć ženama Zenica su uradile Analizu praćenja krivičnih i prekršajnih postupaka u oblasti zaštite od rodno zasnovanog nasilja u Bosni i Hercegovini.

Nasilje nad ženama je i dalje nevidljivo, jer je faktički mnogo zastupljenije od brojki koje su  trenutno  dostupne  javnosti,  a  čemu  doprinosi  neprepoznavanje  akata  nasilja  od strane  samih  oštećenih,  strah  i  nesigurnost  uslijed  ekonomske  podređenosti,  te  opći osjećaj nepovjerenja u pravosudne institucije. Sve navedeno potcrtava neophodnost kreiranja integrisanih politika borbe i sprečavanja nasilja nad ženama. Problem nasilja nad  ženama  ne  treba  svesti  na  počinjeno  krivično  djelo,  nego  kao  uznemirujuću i  široko  rasprostranjenu  društvenu  pojavu  kojoj  je  neophodno  sistemski  i  paralelno pristupiti.

Krivično procesuiranje je samo jedan aspekt društvenog odgovora na nasilje nad  ženama,  koji  nije  dovoljan  niti  je,  još  uvijek,  zadovoljavajući.  Kao  prvi  korak  je  ključno  uspostaviti  jedinstvenu  bazu  podataka,  te  na  osnovu  prikupljenih  podataka kreirati  odgovarajuće  politike  za  prevenciju  i  suzbijanje  nasilja  nad  ženama.  U  tom procesu, državnim institucijama su nezamjenjivi partneri organizacije civilnog društva sa  višegodišnjim  iskustvom  u  oblasti  zaštite  od  nasilja  nad  ženama.  Dok  se  ne  budu mogli  koristiti  precizni  brojčani  pokazatelji  o  generalnoj  zastupljenosti  nasilja  nad ženama, veoma je značajno analiziranje dostupnih podataka o krivičnim predmetima kojima se procesuiraju navedena djela. Krivični postupci predstavljaju korisnu bazu za uočavanje opće zastupljenosti pojedinih krivičnih djela nasilja nad ženama, strukture počinitelja,  institucionalizirane  reakcije  na  djela  nasilja  nad  ženama  i  adekvatnost podrške oštećenoj.

Analitički izvještaj: Analiza praćenja krivičnih i prekršajnih postupaka u oblasti zaštite od rodno zasnovanog nasilja u Bosni i Hercegovini