ARS BiH i Gender centar FBiH odgovorili na zahtjev Mreže za ispitivanje povrede Zakona o ravnopravnosti spolova BiH

Logo zenske mreze vektorskiNakon što je 13.05. 2015. Ženska mreža BiH uputila zahtjev za ispitivanje povrede Zakona o ravnopravnosti spolova BiH Agenciji za ravnopravnost spolova BiH i Gender centru Federacije BiH, primili smo i odgovore na naše dopise od obje institucije.

Podsjećamo, Parlamentarna skupština BiH potvrdila je imenovanje Vijeća ministara BiH, a predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić dao je prijedog kandidata za sastav navedene institucije suprotno odredbama Zakona o ministarskim imenovanjima, imenovanjima Vijeća ministara i drugim imenovanjima BiH, Zakona o ravnopravnosti spolova BiH, Zakona o zabrani diskriminacije BiH kao i Ustava BiH i drugih zakona – Parlamentarna skupština BiH potvrdila je sastav Vijeća ministara BiH koji od devet (9) ministarskih pozicija ima samo dva mjesta za manje zastupljeni spol, u ovom slučaju žene.

Istog dana, Parlament Federacije BiH potvrdio je  imenovanje Vlade FBiH koja sada i formalno-pravno ima ovlasti koje proizilaze iz Ustava i zakona. Predsjednik Federacije BiH imenovao je premijera Vlade FBiH Fadila Novalića. Vlada FBiH u potvrđenom sastavu od ukupno šesnaest (16) ministarskih pozicija ima samo četiri (4) pozicije dodijeljene osobama ženskog spola.

Vijeće ministara BiH i Vlada Federacije BiH u kojima nije zastupljen releventan broj ministrica ne može biti legitimna niti reprenzentativna, te ne postoji ni jedan razlog zbog kojeg bi se ignorisala polovina stanovništva.

S tim u vezi, Agencija za ravnopravnosst spolova je naš zahtjev uputila na izjašnjenje predsjedavajućem Vijeća ministara BiH Denisu Zvizdiću i predsjedavajućem Komisije za ostvarivanje ravnopravnosti spolova PDPSBIH Mirsadu Isakoviću, dok je Gender centar FBiH zahtjev proslijdio Uredu Premijera FBiH, radi izjašnjenja povodom istog.

Odgovore na dopise možete pogledati ovdje.