Besima Borić: Trebamo pokret koji će glasno vrisnuti

Besima Borić jedno je od najpoznatijih imena u bh.političkom životu. Ona je profesorica bosanskog jezika i književnosti i članica Predsjedništva SDP BiH. Za interview.ba pojašnjava zašto vjeruje da će ujedinjena ljevica pobijediti na izborima 2018 te kako izjednačiti prava svih građana.

POLITIKA PODJELA SLUŽI NESPOSOBNIM VLASTIMA  „Nacionalni princip je osnovni, jedini i iznad svega, i to služi vlastima, nesposobnim da obezbijede ekonomski i socijalni prosperitet,  da u miru nastave politiku podjela, zaokruže svoje teritorije i nastave sa ostvarenjem ciljeva koji nemaju puno veze sa težnjama i očekivanjima građana i naroda koji žive u BIH…Ne može profit biti jedini cilj, a ljudski životi roba“.

INTERVIEW.BA: Aktuelne politike i danas generišu podjele u društvu – na koji način usmjeriti ovu zemlju ka prosperitetu, pozitivnim kretanjima i EU?

BORIĆ: Na sreću, imamo vjekovno iskustvo zajedničkog života različitosti. Na žalost, naša bliska prošlost je tragična. Na nesreću, imamo političke elite nedorasle da kreiraju stabilnost i prosperitet kako bi ljudi u ovoj državi živjeli sretni i mirni. Imamo šansu danas da se suštinski, a ne samo deklarativno, opredijelimo za evropski put, da odbacimo lance u koje nas stalno vezuju nacionalne vođe izolirajući nas jedne od drugih, školujući djecu u dvjema školama pod jednim krovom, zatupljujući nas. Moramo prestati živjeti na dva paralelna kolosijeka, sa iskrivljenim i lažnim slikama napretka ka EU u koji nas ubjeđuju nemoćni međunarodni predstavnici i neki domaći akteri koji pri tom rade sve da tamo nikad ne stignemo. Nezadovoljni, frustrirani i neslobodni ljudi su pogodni za manipulacije  i teško se odlučuju za promjene, a iz toga se svašta može izroditi.

INTERVIEW.BA: Kroz razgovor ste mi rekli da smatrate da lijevo orijentisanim političkim partijama Dejtonski sporazum ne ostavlja veliki prostor za djelovanje, pa kako onda doći do promjena u političkom ambijentu BiH?

BORIĆ: Dejtonski sporazum je, prije svega, okvirni mirovni sporazum i njegovi najveći dometi su zaustavljanje rata i mir na ovim prostorima. Ovim sporazumom stvoren je okvir za jednu nefunkcionalnu državu sa mehanizmima kočenja koji se zloupotrebljavaju i zaustavljaju brži razvoj ove države. I to se potvrđuje i nakon 20 godina. Nacionalni princip je osnovni, jedini,iznad svega i to služi vlastima, nesposobnim da obezbijede ekonomski i socijalni prosperitet,  da u miru nastave politiku podjela, zaokruže svoje teritorije i nastave sa ostvarenjem ciljeva koji nemaju puno veze sa težnjama i očekivanjima građana i naroda koji žive u BIH. Potrebna je radikalna promjena politika koje se vode u ovoj zemlji uključujući i sistem koji razvijamo. Ne može profit biti jedini cilj, a ljudski životi roba. Ne može nacionalna pripadnost biti jedina vrednosna odrednica koja se ispriječila kao nepremostiv bedem koji je omeđio liniju našeg kretanja. Toliko je kvaliteta u našim ljudima, toliko bogatstva i ljepote u našoj domovini, toliko mogućnosti koje otvara suvremeni i razvijeni svijet, a nama stalno političari krešu krila.To se mora promijeniti.

INTERVIEW.BA: Zbog čega se lijevo orijentisane partije ne mogu dogovoriti oko zajedničke platforme i ponuditi novu perspektivu građanima?

BORIĆ: Mislim da je sazrela ideja kod lijevo orijentiranih i građanskih stranaka, a i u javnosti, da se mora okupljati oko drugačije vizije BIH, ponuditi novi koncept, stvarati funkcionalnu državu, dobru za sve njene građane i narode, koja će afirmirati rad, jednakost, pravdu i solidarnost. Stvarati ambijent iz kog neće bježati naša djeca. Procesi koji se odvijaju i u strankama, odlasci i dolasci, pobjeda nezavisnih kandidata i druge pojave, pokazuju da mnogi tragaju za drugačijim načinima i modelima. Lijevo orijentirane stranke vrše pripreme za zajednički nastup na narednim izborima i ja sam sigurna da će to biti kvalitetan nastup koji će građani prepoznati. Zdušno sam za ideju okupljanja ljevice  i zajedničkog izlaska na izbore i ne bi se smjelo dogoditi da iznevjerimo građane kojima je dosta podjela i koji žele vidjeti novo lice ljevice kojoj vjeruju.

INTERVIEW.BA: Kakve su šanse opozicije na izborima 2018., ima li snage da napravi jači iskorak?

BORIĆ:  Aktuelna vlast pokazuje da ovaj koncept podjela koje oni stalno generiraju jeste najveća brana reformama potrebnim ovoj državi. Oni su sami kočnica evropskog puta koji su proklamirali. Dakle, ne mogu dalje i to iz dana u dan postaje sve vidljivije. To je velika prilika da opozicija pokaže da može i mora drugačije i ja sam sigurna da će se to vidjeti na izborima 2018.

INTERVIEW.BA: Šta treba podrazumijevati politička emancipacija žena u BiH i kako natjerati partije da je prihvate? Očito je da su partije glavni kočničari tog procesa.

BORIĆ:  Kada sve stranke shvate da je najvažniji kvalitet kadrova koji obnašaju razne funkcije, tada će, prirodno, biti mnogo više žena na političkoj sceni nego što je to danas. Kod nas se politička pozicija još uvijek doživljava kao velika moć, privatno vlasništvo koje se ne prepušta tako lako  i u kome prostor dobijaju samo odani i poslušni. Naravno, tu se nađe i pokoja žena. Imamo mi u BIH izgrađene mehanizme i u Izbornom zakonu i u nekim političkim strankama da žena bude više, ali su žene, uglavnom, bez suštinskog uticaja na političke odluke i to je veliki problem. Nekako smo pristale na to, na žalost. Čast izuzecima!

INTERVIEW.BA: Zalažete se za razvoj ženskog pokreta i unapređenje politike ravnopravnosti spolova u BIH i regiji. Jeste li zadovoljni razvojem  situacije u ovom polju, te angažiranosti bh. žena u političkom djelovanju?

BORIĆ: Mi živimo u zemlji nejednakosti i zato se i politika koja zagovara jednakost i ravnopravnost teško ostvaruje. Moramo priznati da su žene u BIH napravile velike iskorake stvarajući mehanizme koji će ih učiniti vidljivijim i obezbijediti prisustvo na mjestima odlučivanja. Uloženo je mnogo truda, posebno žena iz NVO i to smatram važnim dostignućem. Drugo, žene su otvorile mnoga pitanja koja bi, sigurno, ostala na marginama da ih žene ne potenciraju: porodiljske nadoknade, rodno zasnovano nasilje, dječija zaštita i mnoga druga. Potom, žene razvijaju modele saradnje sa civilnim društvom, NVO, sindikatima i slično što su dragocjena i poželjna iskustva u političkom djelovanju. Sve ove godine sarađujemo i sa ženama iz regije jer,uglavnom , prolazimo iste procese i dostignuća su nam slična. Bojim se da smo se uljuljale u tim dostignućima i pomalo zamorile.

Mislim da nam danas treba pokret koji će glasno vrisnuti i ukazati da ne želimo zemlju iz koje bježe mladi ljudi, naša djeca. Moramo reći da hoćemo da budemo i kreatorke i partnerice u stvaranju novog koncepta, drugačijih odnosa. Očekujem od mladih žena da se pobune, da nam pokažu kako ne pristajemo na ovo nepravedno i sebično društvo u kome živimo. Ovo bi moglo postati mjesto okupljanja aktivnih žena bez obzira kojoj političkoj opciji pripadaju ili iz kojeg naroda dolaze.

INTERVIEW.BA: Vi ste jedna od političarki u BiH koja se zalaže za afirmaciju i prihvatanje i LGBTQ zajednice u našoj zemlji,  kažete da je to obaveza svih onih koji se nalaze na pozicijama moći. Kako komentarišete nedavno odbijanje izdavanja dozvole za održavanje protestne šetnje aktivista glavnom sarajevskom saobraćajnicom od strane Ministarstva saobraćaja  KS?

BORIĆ: Ne možemo se selektivno zalagati za ljudska prava, pa birati šta nam se sviđa, a šta ne. Za mene su ljudska prava univerzalna i treba ih poštovati i stvarati uvjete za njihovo ostvarenje. Mi smo na ovim prostorima tragično osjetili šta znači stradati samo zato što si drugačiji imenom, pripadnošću narodu i slično i trebalo je da nešto naučimo iz toga. Pojedinci i pojedinke koji pripadaju LGBTQ zajednici su naši sugrađani, traže poštivanje rodne ravnopravnosti, na vrlo artikuliran način se bore za svoja prava i mislim da im to ne treba osporavati.

Ministarstvo saobraćaja KS je na perfidan i licemjeran način osporilo njihovo pravo da prošetaju ulicom. Zapravo su iskazali stav u odnosu na LGBTQ zajednicu, ali nemaju hrabrosti da to otvoreno i kažu.

INTERVIEW.BA: Rediteljica Tanja Miletić-Oručević je za interview.ba rekla da Vas vidi kao jednu od članica Predsjedništva BiH, da li Vi sebe vidite na ovoj poziciji?

BORIĆ: Hvala Tanji na ovako lijepom mišljenju o meni, vrlo cijenim ono što ona sjajno radi u pozorištu. Prije nekoliko godina zamalo da se i dogodi da budem kandidatkinja za Predsjedništvo BIH. U ovim odnosima i sa ograničenim nadležnostima Predsjedništva BIH, nisam sigurna da nam ono uopće i treba, pogotovo što način izbora i sastav pokazuje očitu diskriminaciju pripadnika naroda i građana. Ne znam kako se dogodilo da se članovi Predsjedništva BIH proglase predstavnicima naroda što nigdje u Ustavu ne piše. I još tom logikom hoće da ozakone da npr. ja kao Bošnjakinja mogu glasati samo za bošnjačkog člana, itd. Za mene je ta vrsta diktata i ograničavanja prava na izbor neprihvatljiva. Sanjam vrijeme u kome ćemo svi birati sve članove ili jednog člana Predsjedništva BIH,a koji/koja će će predstavljati sve građane i narode u BIH.

INTERVIEW.BA: Bila ste jedina žena kandidatkinja za predsjednicu SDP-a. Niste osvojili dovoljno glasova. Iz današnje perspektive šta biste drugačije uradili u pripremi i izvedbi kampanje za tu poziciju?

BORIĆ:  Vrlo sam ponosna na činjenicu da sam bila prva i zasad jedina kandidatkinja za predsjednicu SDP BIH ikad. Dakle, pokazala sam da imamo ženu spremnu za to i , nadam se, ohrabrila druge da se kandidiraju i pokažu da su žene spremne preuzeti odgovornost. Moja kandidatura se, na žalost, odvijala u vrijeme vanrednih uvjeta u SDP BIH, kada se bitka vodila između dva unaprijed favorizirana kandidata za koje je sve bilo u pogonu,, te smo mi ostali kandidati, a bilo nas je još troje, bili u startu gubitnici. Moram reći da sam ja bila potpuno spremna, jedina sam napravila program, podijelila ga delegatima i delegatkinjama, ali to tad niko nije čitao jer to nikog nije ni zanimalo. Dakle, pokazala sam kako se priprema za ovako važnu funkciju, pa i to može poslužiti kao model. Moram reći da nisam ni očekivala da ću biti izabrana, bilo mi je važno da časno i dostojanstveno prođem kroz ovo , što se i dogodilo. Očekivano, žene nisu podržale ženu, samo da nemamo iluzija.

ZAMISLI 2018!

INTERVIEW.BA: Hajmo zamisliti 2018. godinu i rezultate izbora, prva slika  Parlamenta BiH i Vijeća ministara. Koliko njih na slici su žene, koji procenat?

BORIĆ: Kada 2018. pobijedi blok lijevih i građanskih stranaka, što neskromno očekujem, zastupljenost žena u Parlamentu BIH biće daleko veća nego što je to danas. Realno, očekujem oko 25%  žena. U Vijeću ministara nešto manje jer je tu uvijek gužva pred golom. Dakle, najmanje dvije ministrice i nekoliko zamjenica.

INTERVIEW.BA: Ako biste birali tri žene za članice Predsjedništva, koga biste birali?

BORIĆ: Nemojte mi zamjeriti, ali ne bih navodila imena, iako na političkoj sceni u BIH ima nekoliko žena koje bih rado vidjela u Predsjedništvu BIH. Vrlo ih je malo, ali su i vrlo spremne i hrabre. Žene sa stavom, a to cijenim, iako nas to, skoro u pravilu, skupo košta.

INTERVIEW.BA: Dajte nam jedan razlog zašto glasati za ženu?

BORIĆ: Kada žena dođe na poziciju moći, ona vrlo ozbiljno i odgovorno obavlja svoj posao. Žene su više vezane za život, rađanje, svakodnevnicu i bolje osjećaju probleme i okreću se njihovom rješavanju. Osim toga, brže i lakše pronalaze načine kako da prevaziđu preprekekako bi ostvarile ciljeve.

OVAJ INTERVJU JE PUBLICIRAN UZ PODRŠKU FONDACIJE HEINRICH BOL

Razgovarala: Sanela Gojak

Prenosimo sa: http://interview.ba/urednikov-izbor/item/162-b-besima-boric-b-trebamo-pokret-koji-ce-glasno-vrisnuti