BH Novinari: Inicijativa za izradu liste ekspertica u BiH

bh novinariUdruženje BH Novinari poziva sve pojedinke_ce, kao i organizacije civilnog društva da dostave kontakt podatke ekspertica, uspješnih poduzetnica i analitičarki koje djeluju u raznim oblastima, a koje bi bile relevantne sugovornice novinarkama_ima u Bosni i Hercegovini.

Cilj ove inicijative je da se lista sa podacima o stručnjakinjama proslijedi novinarkama_ima, kako bi se na taj način uticalo na njihovo predstavljanje, te kako bi ekspertice dobile više prostora u medijima.

Ukoliko podržavate inicijativu, popunite ovaj formular sa kontakt podacima ekspertice za koju smatrate da bi se trebala naći na listi, te ga pošaljite na mail: bhnovinari@bhnovinari.ba.