Brutalan napad na osobe u pokretu u Bihaću mora biti kvalificiran kao zločin iz mržnje

U napadu koji je počinila grupa građana Bihaća 8. februara 2021. godine u bihaćkom naselju Mali Lug, tri osobe u pokretu, državljani Pakistana, su zadobile teške povrede.

Pozadina brutalnog napada je osveta za navodno počinjeni napad od strane osoba u pokretu, koji se desio dan ranije.

Ovim putem Koalicija za borbu protiv govora mržnje i zločina iz mržnje poziva Tužilaštvo USK da detaljno istraži motive brutalnog napada koji je predstavljen kao ravnopravna tuča. Na osnovu snimaka koji su dostupni javnosti, svjedočimo nezakonitom, nasilnom, i destruktivnom ponašanju grupe lica te zastrašivanju osoba u pokretu pri čemu su izvršitelji motivirani predrasudama prema osobama u pokretu i njihovim zaštićenim karakteristikama, (rasa/nacija/etnički identitet).

Na osnovu informacija iz medijskih navoda, dežurni tužilac USK je ovo djelo okvalificirao kao nanošenje teških tjelesnih povreda, a policija je identifikovala tek jednog od nekoliko napadača te se očekuje daljnja kriminalistička istraga.

Potičemo nadležne institucije, a naročito policiju i Tužilaštvo USK da hitno i učinkovito provedu daljnju kriminalističku istragu, te okvalificiraju i procesuiraju ovaj napad kao krivično djelo počinjeno iz mržnja prema Krivičnom zakonu FBiH.

Napominjemo da je kvalificiranje i procesuiranje krivičnih djela počinjenih iz mržnje prema osobama u pokretu neophodno kako bi se na adekvatan način sankcionisalo svako poticanje na nasilje prema osobama u pokretu  koje je prisutno u bh. javnosti, te obeshrabrili počinitelji i smanjio sam broj napada. Kako je broj krivičnih djela iz mržnje prema osobama u pokretu u porastu u Bosni Hercegovini, neophodno je da tužilaštvo i pravosudne instance USK pošalju jasnu poruku da ovakva vrsta napada koja predstavlja viktimizaciju manjina neće biti tolerisana, i da će počinioci biti adekvatno kažnjeni.

Neprocesuiranje krivičnih djela počinjenih iz mržnje nanosi štetu ne samo žrtvama već ima dugotrajne posljedice po čitavo bh. društvo i njegovu sigurnost. Stoga Tužilaštvo USK ne može dopustiti da ovaj napad bude neadekvatno procesuiran, a počinioci kažnjeni kaznama koje neće opravdati svrhu njihovog krivičnog gonjenja.

Članice Koalicije za borbu protiv govora mržnje i zločina iz mržnje:

Asocijacija za demokratske inicijative

Centar za mlade KVART

Civil Rights Defenders

Fondacija CURE

Fondacija Mediacentar Sarajevo

Inicijativa mladih za ljudska prava Bosne i Hercegovine

Mreža za izgradnju mira

Otaharin

Omladinska novinska asocijacija u BiH (ONA)

Sarajevski otvoreni centar

Udruženje BH novinari

Vijeće za štampu BiH

Tuzlanski otvoreni centar