Dajte podršku kandidatkinjama na lokalnim izborima!

glasajmo_za_zene_plakatOrganizacije i pojedinke koje čine Žensku mrežu BiH i kampanje 101 razlog za ženu na lokalnim izborima, Glasajte za žene i Njeni izbori pozivaju građane i građanke Bosne i Hercegovine da se prisjete preizbornih obećanja izabranih političara i političarki čiji mandati sada ističu, da razmisle i o obećanjima koje su dali i daju kandidati i kandidatkinje za predstojeće lokalne izbore, te da izaberu one koje/i su ponudili najkvalitetnija rješenja.

Imajući u vidu dosadašnju nisku prisutnost i nevidljivost žena u strukturama vlasti i odlučivanja na svim nivoima u Bosni i Hercegovini, smatramo da je došlo vrijeme da građani i građanke daju podršku kandidatkinjama koje posjeduju znanje, sposobnost, iskustvo, odlučnost i odgovornost da se posvete rješavanju svakodnevnih problema građana i građanki u lokalnim zajednicama Bosne i Hercegovine.

Iako su žene mnogobrojnije u biračkom tijelu Bosne i Hercegovine, nakon lokalnih izbora 2004. godine u lokalnim vlastima bilo ih je 17,4%, dok je taj procenat pao na 14,9% nakon izbora 2008. godine. Zakon o ravnopravnosti polova BiH kaže da ravnopravnost postoji onda kada je jedan od polova zastupljen najmanje u procentu od 40% u svim tijelima vlasti na svim nivoima, dok Izborni zakon BiH kaže da trećinu na kandidatskim listama trebaju sačinjavati žene. Harmonizacija ova dva zakona ostaje otvoreno pitanje, međutim, ono bitnije je zašto se procenat žena u lokalnim vlastima smanjuje od izbora do izbora?