Deklaracija Komiteta članica Istanbulske konvencije o primjeni Konvencije tokom CoVid-19 pandemije

Komitet članica Istanbulske konvencije je 20. aprila usvojio Deklaraciju koja sadrži mjere usmjerene na primjenu Konvencije tokom pandemije CoVid-19.

Tekst Deklaracije sa mogućim akcijama i mjerama koje se mogu preduzeti tokom COVID-19 pandemije u vezi sa odabranim odredbama Istanbulske konvencije možete pronaći ovdje.