DODIJELJENO 30 GRANTOVA U SKLOPU REGIONALNOG PROJEKTA “UNAPREĐIVANJE RODNE RAVNOPRAVNOSTI KROZ PROCES PRIDRUŽIVANJA EU”

U sklopu regionalnog projekta “Unapređivanje rodne ravnopravnosti kroz proces pridruživanja EU”, Reactor – Research in Action i implementacioni partneri dodijelili su ukupno 30 grantova organizacijama civilnog društva (OCD) iz šest zemalja (Sjeverna Makedonija, Albanija, Kosovo, Srbija, Crna Gora, Bosna i Hercegovina), u ukupnom iznosu od 409.744 €.

Dodijeljeni projekti, u iznosima do 15.000 € po grantu, koji će biti implementirani tokom narednih 18 mjeseci, bavit će se problemima vezanim za rodnu ravnopravnost i unapređivanje položaja žena u svim područjima života.

OCD iz regije kojima su dodijeljeni grantovi uključuju:

Albanija:

 • Together for life
 • ALTRI – Albanian Legal and Territorial Research Institite
 • “Qendra e Gruas “”Hapa te Lehte”” / Women Center “Light Steps”
 • “Ne Dobi Te Komunitetit / Useful to women, communities and people in need SH.D.F.K.SH.P”
 • Albanian Women in Audiovisual – AWA
 • Gender Alliance for Development Centre

Bosna i Hercegovina:

 • Centar za podršku organizacijama CENSOR
 • Fondacija “Udružene žene” Banja Luka
 • Fondacija CURE
 • Udruženje žena Romkinja “Bolja budućnost” Tuzla

Kosovo:

 • Gruaja Hyjnore
 • Minority communities center
 • EcoKosWomen – EKW
 • Committee of Blind Women of Kosovo
 • Advocacy Center for Democratic Culture – ACDC

Sjeverna Makedonija:

 • Helsinki Committee for Human Rights
 • Glasen Tekstilec
 • Finance Think
 • Rural Coalition
 • Humanitarno Zdruzenie “Majka”
 • Women's Organization of Strumica

Crna Gora:

 • Savez slijepih Crne Gore
 • Montenegrin LGBTIQ Association – Queer Montenegro
 • Institute Alternative (IA)
 • Ženska alijansa za razvoj
 • Association Spectra
 • Association of Youth with Disabilities of Montenegro

Srbija:

 • Fondacija ARKA
 • Društvo za razvoj kreativnosti
 • A 11 – Initiative for Economic and Social Rights

 

Finansijska podrška lokalnim (Ž)OCD kroz ovu inicijativu podgrantova ima za cilj: (1) jačanje kapaciteta OCD za efektivniju komunikaciju sa vladama, EUD/EUO i drugim OCD u regiji, čineći ove aktere svjesnijim rodnih dimenzija procesa pridruživanja EU, i njihove važnosti i uloge; (2) poboljšavanje odgovornosti vlada i EUD/EUO u implementaciji njihovih obaveza vezanih za rodnu ravnopravnost i ženska prava u ovim procesima.

Organizacije koje su dobile grantove odabrane su od ukupno 96 prijava, na osnovu uspostavljenih kriterija. Komisija za ocjenu grantova (Grant Review Committee) sastojala se od predstavnica implementacionih partnera na projektu, uključujući: Reactor – Research in Action iz Sjeverne Makedonije, Kosovo Women’s Network sa Kosova, AWEN – Albanian Women Empowerment Network iz Albanije, Prava za sve iz Bosne i Hercegovine, Centar za ženska prava iz Crne Gore i Fondacija Kvinna till Kvinna iz Švedske preko njihovog ureda u Sjevernoj Makedoniji.

Projekat “Unapređivanje rodne ravnopravnosti kroz proces pridruživanja EU” fokusira se na poboljšavanje regionalne saradnje ženskih organizacija civilnog društva (ŽOCD), istraživanja i rodne analize za informisanje politika, zagovaranje zasnovano na dokazima i monitoring reformi vezanih za proces pridruživanja EU u regiji Zapadnog Balkana. Ovaj projekat finansira Evropska unija i kofinansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (Sida).