Centar ženskih prava Zenica – Dodjela certifikata nakon edukacije policijskih službenika/ca ZDK, polaznika/ca edukativnog programa „Holistički pristup u zaštiti žena žrtava nasilja”

Upornost, argumentovano ukazivanje na problematiku na terenu sa kojom se žene žrtve nasilja susreću ipak se isplati i daje rezultate. 58 policijskih službenika/ca Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona sa uspjehom je završilo 4-mjesečnu intenzivnu edukaciju koju je implementirao Centar ženskih prava, a koja je izazvala izuzetno pozitivne povratne informacije zvaničnika MUP-a ZDK.

Ministar MUP-a ZDK, Nikola Arsenić, izjavio je da nasilje prema slabijem, a naročito prema ženama se dešava otkako je svijeta i vijeka i nikad nije iskorijeneno.

„Nekada su žene spaljivali kao vještice, a rođenje ženskog djeteta pratila je sudbina „rodila se robinja“. Iako su se promijenili odnosi među spolovima i žene postižu ravnopravniji položaj u društvu, neki kao da su još u kamenom dobu. Konstantno se, na svim poljima, mora raditi na tome da se nasilje nad ženama iskorijeni. Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova ZDK u proteklom periodu je svojim proaktivnim djelovanjem i izraženim senzibilitetom za određena pitanja pokrenula mnoge aktivnosti i inicijative, te ostvarila značajnu saradnju s nevladinim sektorom i drugim subjektima u društvu. Dobra saradnja ostvarena je s Centrom ženskih prava u Zenici i znači zajednički napor da se poboljša kvalitet postupanja policije u slučajevima nasilja nad ženama, ali i doprinos razvijanju opšte svijesti o nedopustivosti nasilja nad ženama.“

Ministar je naglasio da su policijski službenici/ce i do sada radili/e na problemu nasilja u porodici ali da će ova edukacija dodatno podići nivo operativnosti na viši stepen.

Načelnik sektora uniformisane policija, Esnaf Buza, istakao je da svaka profesija, pa i policijska, mora pratiti savremene trendove i usavršavati se.

„Uvjeren sam da će ova edukacija rezultirati dobrim efektima i otvoriti neke nove mogućnosti za razvijanje dobrih praksi i procedura. Ova edukacija će zasigurno doprinijeti uvođenju jednog novog kvaliteta u postupanju i djelovanju policijskih službenika, ne samo u kontekstu zaštite žena žrtava nasilja, nego i općenito u poduzimanju mjera na prevenciji i dokumentiranju slučajeva nasilja nad ženama, kao i drugih krivičnih djela u kojima su žrtve žene.

Šef odsjeka za edukaciju Goran Telalović izjavio je da će ovaj novi pristup i novi model edukacije pokazati efekte, i iskazao uvjerenje da će se u policijskoj praksi vrlo pozitivno odraziti.

„Odsjek za edukaciju MUP-a ZDK stalno radi na usavršavanju internih resursa za edukaciju i u tom pravcu mi namjeravamo nastaviti i proširiti saradnju sa Centrom ženskih prava.“

Jedan od zaključaka svečane ceremonije dodjele certifikata bio je da je ovakav vid edukacije primjer izuzetno dobre prakse koja bi mogla biti primjenjiva u cijeloj Bosni i Hercegovini, a da je najbolja potvrda toga 58 policijskih službenika/ca koji osim dodijeljenih certifikata posjeduju izuzetna znanja o ovom problemu.

Zahvaljujemo se Policijskom komesaru MUP-a ZDK, Šut Semiru, koji je prepoznao potencijal edukacije koju Centar ženskih prava može pružiti.

Zahvaljujemo se i našim dugogodišnjim saradnicama i prijateljicama Editi Ostojić, Magistrici psihologije, terapeutkinji i konsultantkinji, Lamia Kosović, Doktorica humanističkih studija, urednica časopisa European Journal of Women Studies, i Jasminki Džumhur, Doktorici pravnih nauka, Ombudsmenki za ljudska prava BiH. Zajedno sa nama su postigle da je svrha edukacije ispunjena.

Informacije o programu: http://dl.cenppz.org.ba/course-cat/kurs-za-policajce/