Draženka Subašić: Voljela bih da se što više obrazovanih, mladih i sposobnih žena uključi u politiku

Draženka Subašić Fotografija: avaz.ba

Draženka Subašić
Fotografija: avaz.ba

Razgovarala: Maida Zagorac, Sarajevski otvoreni centar

Draženka Subašić je rođena 1977. godine, po zanimanju je ekonomistica, sa dugogodišnjim iskustvom rada u struci. Ona je jedna od rijetkih žena koje u Bosni i Hercegovini obavljaju veoma odgovornu i važnu funkciju, Draženka je predsjedavajuća Skupštine Zeničko-dobojskog kantona. U nastavku teksta saznajte više o razlozima zbog kojih se Draženka uključila u politički život Bosne i Hercegovine, djelovanju putem kojeg će nastojati da opravda povjerenje građana_ki, te svojih kolega_ica, te planovima za predstojeći period.

Koliko dugo ste aktivni u političkom životu Bosne i Hercegovine i šta Vas je privuklo tome?

U političkom životu Bosne i Hercegovine sam aktivna od osnivanja nove političke stranke DF – Željko Komšić. Ušla sam u politiku s namjerom da pokušam sa svojim istomišljenicima promijeniti politički i društveni ambijent u BiH. Smatram da su nam potrebne promjene, da su nam potrebne nove ideje kao i nova lica na političkoj sceni.

Da li je bilo teško dokazati se u političkom životu? Opišite nam Vaše početke ?

Smatram da sam tek na početku političkog dokazivanja. Po osnivanju stranke, sa svojim istomišljenicima iz Zenice organizovali smo se kao inicijativni Općinski odbor Zenica, a potom sam na prvim unutarstranačkim izborima odabrana za člana Općinskog odbora Zenica,  ispred kojeg sam kasnije i kandidovana na listu za Skupštinu ZDK-a. Na općim izborima 2014. godine sam ušla u Skupštinu ZDK-a kao zastupnik DF-a,  a potom sam izabrana na mjesto predsjedavajuće Skupštine i delegata u Dom naroda Parlamenta FBiH. S ponosom mogu da istaknem da sam prva žena koja je na ovom vrlo odgovornom mjestu u ZDK-u. Nekako me život predodredio da većinu bitnih stvari krećem i gradim od početka, tako sam do sada učestvovala u uspostavljanju rada na ovim prostorima jedne internacionalne organizacije, potom jedne mikrokreditne organizacije i uporedo sam učestvovala u stvaranju regionalne razvojne agencije koja djeluje na teritoriji centralnog dijela BiH, potom sam uspostavila i više godina vodila poslovnicu jedne banke u Zenici, a već sam spomenula da sam od samog osnivanja u Demokratskoj fronti. Raditi nešto od početka je daleko teže nego uklopiti se u već postojeći izgrađen sistem. Bez obzira na to sretna sam što sam uspjela u svaku od ovih organizacija ugraditi dio sebe, učestvovati u radu i posmatrati kako se razvijaju i uspješno posluju uprkos teškom poslovnom ambijentu i danas. I ponovo sam na početku, stičem nova iskustva i znanja i nadam se da ću uspjeti i na ovom polju da se dokažem i da ću zajedno sa svojim kolegama implementirati politike DF-a koje smo od početka zajedno stvarali.

S obzirom da postoji mnogo stranaka u Bosni i Hercegovini, možete li nam objasniti razloge zbog kojih ste odabrali da budete članica  Demokratske fronte?

DF sam izbrala zbog političkog programa i svježine koju je ova stranka donijela na političku pozornicu u BiH, kao i zbog povjerenja u lidera DF-a Željka Komšića i njegove razloge za osnivanje nove stranke.

Da li ste imali slobodu da predlažete neke Vaše zamisli i ideje glede stranačke aktivnosti? Ako jeste, da li su iste bile razmatrane i da li su Vas podržale kolege i kolegice?

U DF-u slobodno djelujem, predlažem aktivnosti i ideje za rješavanje problema u zajednici. Najvažnije je da postoji volja da se sasluša svaki sagovornik koji želi doprinijeti diskusiji i da mu se omogući da argumentovano artikuliše probleme, stavove i eventualna rješenja. U svojim nastojanjima imam podršku svojih stranačkih kolega i odluke donosimo po principu volje većine, što je osnov demokratskog djelovanja kako u stranci, tako i u društvu.

S obzirom na to da obavljate funkciju predsjedavajuće Skupštine Zeničko-dobojskog kantona, možete li nam reći kojim pitanjima ćete se najviše posvetiti tokom Vašeg mandata?

U mandatnom periodu koji je pred nama radit ću na donošenju zakona, odluka, akata i propisa koji će poboljšati ekonomsku sliku ZDK-a, politički i socijalni ambijent. Zadatak Skupštine je da zajedno sa Vladom radi na unapređenju ambijenta za dolazak stranih investicija, razvoju poduzetništva i otvaranju novih radnih mjesta. Sa našim koalicionim partnerima pregovaram o zajedničkom donošenju odluka u Skupštini ZDK-a koje su korisne za sve građane. Smatram da ne možemo svi sve znati i da svaki pojedinac može dati značajan doprinos u pojedinim oblastima i da se trebamo nadopunjavati. Moj lični prioritet je upravo unapređenje poslovnog ambijenta.

Da li planirate inicirati neke značajnije promjene u oblastima za koje je nadležna Skupština Zeničko-dobojskog kantona, ali i u djelovanju unutar Skupštine?

Ja sama ne donosim odluke, Skupština je zakonodavni organ, koji ima svoje nadležnosti i principe po kojima radi. Kolegij Skupštine utvrđuje dnevni red, utvrđuje Program rada Skupštine i sl. Kroz Program rada Skupštine svaki zastupnik može dati svoj doprinos i predložiti akte, inicijative i zaključke o kojima će raspravljati Skupština. Bez obzira na to, nastojat ću da uvedem određene novine u samom radu Skupštine na način da budemo pristupačniji i otvoreniji prema građanima ZDK-a, da se dokumenti sagledavaju više suštinski nego formalno, te da samo zasjedanje Skupštine bude tematsko i da obrađuje povezane oblasti.

Nedavno je imenovana Vlada Zeničko-dobojskog kantona, sastavljena isljučivo od ministara-muškaraca, što ukazuje na očito nepoštovanje Zakona o ravnopravnosti spolova. Kakav je Vaš komentar na to? Šta učiniti po tom pitanju?

Nažalost, Vlada je imenovana bez žena ministrica. Meni je žao zbog toga. Iako sam lično smatrala da ne treba potencirati pitanje ravnopravnosti žena u politici iz razloga što se položaj žena po meni popravio u odnosu na neke periode iza nas i da ne treba da ističem to da sam ja žena, sada sam drugačijih ubjeđenja i od sada osjećam obavezu da što češće potenciram to pitanje i da svojim ličnim angažmanom na ovoj poziciji nastojim ohrabriti žene da se aktivno uključe u borbu za ravnopravnost, jer ipak je to potrebno. Očekujem da se u daljoj implementaciji općih izbora na neka ključna rukovodeća mjesta imenuju žene. Ujedno apeliram na žene iz svih političkih stranaka da na izborima glasaju za žene na listama i da tako povećamo broj žena u parlamentima na svim nivoima. Nikako ne smijemo zaboraviti ni činjenicu da žene imaju mogućnost da prilikom glasanja donesu odluku da li će ih u zakonodavnoj vlasti predstavljati žena ili ne.

Imate li neku poruku za žene koje se žele baviti politikom?

Žena može sve, kad hoće i kad ima podršku, prije svega svoje prodice. Svjesna sam da su za aktivno bavljnje politikom i javnim poslom potrebne žrtve i odricanja na privatnom planu, međutim, upornim i marljivim radom i korektnim odnosom sa partnerom i porodicom žena može uskladiti svoje obaveze i porodični život. Voljela bih da se što više obrazovanih, mladih i sposobnih žena uključi u politiku i da daju svoj doprinos na poboljšanju kvalitete života u našoj zajednici, te da pruže podršku jedna drugoj u tim nastojanjima.