Dubravka Šimonović izabrana za novu UN Specijalnu izvjestiteljicu za nasilje nad ženama, njegove uzroke i posljedice

37c4f6e836fafd306d5775dafca7f348_700x550Dubravka Šimonović izabrana je za novu UN Specijalnu izvjestiteljicu za nasilje nad ženama, njegove uzroke i posljedice.

Ovo je važna funkcija koju su do sada obavljale: Rashida Manjoo iz Južne Afrike, tekući mandat joj traje od kolovoza 2009, Yakin Ertürk iz Turske, mandat joj je tajao od kolovza 2003. – srpnja 2009, te Radhika Coomaraswamy, iz Sri Lanke, mandat joj je trajao od 1994. – srpnja 2003.

Komisija za ljudska prava Ujedinjenih naroda je u svojoj rezoluciji 1994/45, usvojenoj 4. ožujka 1994. godine, donijela odluku o imenovanju Specijalne izvjestiteljice za borbu protiv nasilja nad ženama, njegove uzroke i posljedice. Komisija za ljudska prava je produžila ovaj mandat 2003. godine, na svojoj 59. sjednici, što je navedeno u rezoluciji 2003/45. Od ožujka 2006. godine, Specijalna izvjestiteljica podnosi izvještaj Vijeću za ljudska prava, a slijedom odluke 1/102 tog Vijeća.

U rezoluciji 2003/45 Komisija za ljudska prava:

Strogo osuđuje sve akte nasilja nad ženama i djevojčicama i u tom smislu poziva, u skladu s Deklaracijom o eliminaciji nasilja nad ženama, na eliminaciju svih oblika rodno utemeljenog nasilja u obitelji, u cijeloj zajednici kao i onda kad je nasilje počinjeno ili nekažnjeno od strane države, i naglašava dužnost vlada da se uzdrže od sudjelovanja u vršenju nasilja nad ženama, i da s dužnom pažnjom rade na sprječavanju, istraživanju i, u skladu s državnim zakonodavstvom, kažnjavanju nasilja nad ženama i da preuzmu odgovarajuće i efikasne akcije koje se odnose na akte nasilja nad ženama, bilo da su počinjena od strane države, privatne osobe ili od strane naoružanih grupa ili zaraćenih frakcija, i da osigura pristup pravednim i efikasnim pravnim lijekovima i specijaliziranoj pomoći žrtvama, uključujući i medicinsku;

Potvrđuje, u smislu iznesenog, da nasilje nad ženama predstavlja kršenje ljudskih prava i osnovnih sloboda žena i da nasilje nad ženama umanjuje ili poništava njihovo uživanje tih prava i sloboda;

U skladu s njenim mandatom, od Specijalne izvjestiteljice se taži da:

(a) Traži i dobija informacije o nasilju nad ženama, njegovim uzrocima i posljedicama od vlada, ugovornih tijela, specijaliziranih agencija, drugih specijalnih izvjestilaca odgovornih za razna pitanja iz oblasti ljudskih prava, kao i od međuvladinih i nevladinih organizacija, uključujući i udruženja žena, kao i da efikasno odgovori na te informacije;

(b) Preporučuje mjere, načine i sredstva, na nacionalnom, regionalnom i međunarodnom nivou, za ukidanje nasilja nad ženama i njegovih uzroka, te za pravno saniranje njegovih posljedica;

(c) Da neprekidno radi s drugim specijalnim izvjestiteljima/izvjestiteljicama, specijalnim predstavnicima/cama, radnim grupama i nezavisnim stručnjacima/stručnjakinjama Komisije za ljudska prava – a od ožuka/marta 2006. godine i s Vijećem za ljudska prava – te s ugovornim tijelima, uzimajući u obzir zahtjev Komisije da svi oni redovno i sistematski uključuju u svoje izvještaje dostupne informacije o kršenjima ljudskih prava koja pogađaju žene; te da usko surađuje sa

Komisijom za status žena u obavljanju svojih zadataka.

Obavljajući svoj mandat, Specijalna izvjestiteljica:

Dostavlja hitne žalbe i saopćenja državama u pogledu navodnih slučajeva nasilja nad ženama.

Odlazi u posjete državama s ciljem utvrđivanja činjenica.

Dostavlja godišnje tematske izvještaje.