FAMa: Pravda za Besimu Borić – nasilje ne smije proći

FAMa – Feministička antifašistička mreža uz Besimu Borić

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Pravda za Besimu Borić – nasilje ne smije proći

Naša saborkinja, Besima Borić, svima u regiji dobro poznata neumorna aktivistkinja za ženska prava, našla se u situaciji, da je tuži za klevetu, uz zahtjev za veliku finansijsku nadoknadu, osoba koja je osumnjičena za nasilje u porodici, koja ima dvije sudske zabrane prilaska žrtvi i koju je bivša supruga optužila za porodično nasilje.1 Besima se javno usprotivila imenovanju takve osobe na poziciju ministra u Vladi KS. Branila je pri tom svoj politički, aktivistički, moralni i na zakonu zasnovan stav da je sprečavanje nasilja prema ženama obaveza svakog građanina i građanke i društva u cjelini.

Podsjećamo ministra Kenana Magodu da je Bosna i Hercegovina potpisnica više međunarodnih konvencija kojima se štite i promovišu ženska prava, da od 2003. godine imamo Zakon o ravnopravnosti polova, da smo među prvima zemljama u regionu usvojili Akcioni plan za implementaciju UNSCR puni naziv 1325 (2010) i među prvih pet država koje su ratifikovale Konvenciju Vijeća Evrope o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (poznatiju kao Istanbulska konvencija)2, Evropske konvencije o ljudskim pravima i osnovnim slobodama.3 Sve su to dokumenti koji našu državu obavezuju da ih dosljedno prati i unapređuje zaštitu ženskih prava, na što je pokušala da ukaže i naša saborkinja Besima Borić kada se javno usprotivila imenovanju Kenana Magode za ministra, kojeg je i njegova bivša supruga otvoreno optužila za nasilje u porodici a kasnije pod pritiskom odustala od iste.

Ova tužba za klevetu je jasan primjer, kako osobe u položaju moći koriste svoju političku i ekonomsku nadmoć, kako bi nas ocrnile neutemeljenim optužbama, opteretile troškovima za besmislene parnice, iscrpile nam energiju, potrošile naše vrijeme i ugrozile naš duševni mir i zdravlje. Time nastoje da nas odvrate od borbe za sprječavanje i kažnjavanje nasilja nad ženama i djevojkama ne samo u porodici već i na svakom drugom mjestu.

Podsjećamo ministra Kenana Magodu da osobe koje obavljaju javne funkcije, a pogotovo ministarske, moraju prihvatiti javnu kritiku i propitivanja, te da je naše pravo da znamo da je ministar, zadužen za resor kulture i sporta u vladi Kantona Sarajevo, osoba kojoj je Općinski sud u Sarajevu izrekao mjeru zabrane uznemiravanja, uhođenja i približavanja žrtvi nasilja u porodici.

Pokretanjem tužbe za klevetu ministar Kenan Magoda je odlučio koristiti represivne metode kojima se služe oni koji žele da ušutkaju kritičke glasove i šalje poruku građanima i građankama da za kritikovanje izabranih zvaničnika mogu biti sankcionisani, što je u suprotnosti s demokratskim tekovinama na kojima naše društvo počiva.

Besimin slučaj će se naći na sudu 20.5.2024. Ona nije sama. Uz nju solidarno stojimo društveno aktivne žene iz Bosne i Hercegovine i regije, u nadi, da će se pokazati kako pravosuđe u BiH sprječava ovakve taktike i kako one skupo koštaju sve koji misle da će nas uplašiti i zaustaviti. Nasilje ne smije proći!

Potpisujemo ovu poruku i dostavljamo je najširoj javnosti kao i nadležnim organima u Kantonu Sarajevo u BiH i šaljemo bezrezervnu podršku i solidarnost našoj saborkinji Besimi Borić.

Saopštenje za javnost u potpunosti sa potpisnicima/cama možete preuzeti ovdje!