Federalna televizija, Dnevnik 2: I dalje je nedovoljna zastupljenost žena u vlasti

Udruženje INFOHOUSE Sarajevski otvoreni centar i Fondacija CURE, koje čine Žensku mrežu BiH, u Sarajevu su predstavili rezultate monitoringa općih izbora 2014. godine u pogledu političke participacije žena.