FEMICID i mehanizmi za prevenciju u slučaju Bosne i Hercegovine

Korijen femicida se nalazi prije svega u kulturi kojom dominira rodna diskriminacija, inferiorni položaja žena u patrijarhalnom društvu i nejednaki odnosi moći, te s tim u vezi ne iznenađuje da poslije ubistva često slijedi i samoubistvo. Poražavajuće je saznati da je često kod slučajeva femicida čitava okolina bila svjesna nasilja ali nije reagovala, što zbog tolerancije na nasilje u porodici, što zbog nepovjerenja u rad institucija, ali nekad i zbog straha od odmazde ako se sazna da su baš oni prijavili nasilje. Upravo su ti štetni rodni stereotipi o ulogama žena i muškaraca u našem društvu osnovni uzrok femicida, ali i drugih oblika nasilja nad ženama.

O femicidu  i mehanizmima za prevenciju u slučaju BiH istraživala je studentica Fakulteta političkih nauka u Sarajevu Sunčica Đukanović. Svrha rada je istražiti rodnu nejednakost u kontekstu razumijevanja fenomena „femicid – ubijanje žena od strane muškaraca, zato što su žene“, ali i istaknuti mehanizme za praćenje ove vrste ubistva na području naše zemlje.

Kompletan rad možete pročitati ovde.

Preuzeto sa: https://hcabl.org/femicid-i-mehanizmi-za-prevenciju-u-slucaju-bosne-i-hercegovine/