Feministička čitanja društvenih fenomena: MEDIJI

medijiPiše: Maida Salkanović

Pojam mediji označava sisteme javnog informiranja koji služe za diseminaciju vijesti i audio-vizualnih sadržaja u svrhu informiranja, obrazovanja i zabave najširih slojeva stanovništva. Često se kao prva medijska sredstva spominju crteži na pećinama, kojima su ljudi razmjenjivali sa drugima korisne informacije. Nakon toga su mediji evoluirali kroz različite oblike, neki od kojih su: javno izvođenje antičkih drama, te knjige pisane rukom ili na mašini od gline. Invencijom Gutenbergove štampaće mašine u 15. stoljeću, svijet medija je doživio revoluciju jer je mnoštvo materijala postalo dostupno mnogo većem broju ljudi nego ranije. Sve od tada, pa do nakon završetka Drugog svjetskog rata, mediji su većinom bili štampani, nakon čega se uvode radio, televizija i video. Sljedeća velika promjena se desila zahvaljujući napretku tehnologije i pronalasku interneta, čime se za kratko vrijeme pristup informacijama omogućio većem broju ljudi nego ikada ranije.

Kako imaju pristup velikom broju konzumenata koje snadbijevaju informacijama o svijetu oko njih i obično, uprkos mogućim kritikama, uživaju povjerenje javnosti, mediji imaju veliki uticaj na formiranje mišljenja te javnosti. S obzirom na to, od ključnog je značaja da predstavljanje žena u medijima ne prati tradicionalne načine viđenja žene u patrijarhalnim društvima, kako bi se izbjeglo ograničavanje uloge žene u društvu, te ohrabrilo razbijanje predrasuda i smanjenje rodne nejednakosti. Međutim, globalna, ali i lokalna istraživanja pokazuju da trenutni obrasci predstavljanja žena u medijima perpetuiraju tradicionalan položaj žene u društvu, većinom koristeći visoko klišeizirane i arhetipizirane slike žena, te sklanjajući žene na margine društvenih dešavanja.

 Čitav tekst pročitajte ovdje (115-122.str)

Ova knjiga je rezultat zajedničkog rada polaznica i polaznika prve godine Feminističke škole Žarana Papić i nastala je kao plod dvosemestralnog obrazovanja o aktualnim društvenim pitanjima iz perspektive feminističke teorije i prakse.