Teorijski i praktički koncepti/modeli moći

Članak u potpunosti možete pročitati klikom na:

Feministički pristup – Žene i moć

Piše: Staša Zajović

Aktivistkinja, feministkinja, pacifistkinja. Jedna od  osnivačica ( 1991.) i današnja liderica Žena u Crnom ( http://zeneucrnom.org/sr/).
Pokretačica, organizatorka i aktivna učesnica u svim antiratnim akcijama, performansima, mirovnim marševima i drugim vidovima uličnih aktivnosti od 1991. Do danas, kao i brojnih uličnih akcija protiv rata, nacionalizma, militarizma, fundamentalizma u saradnji sa srodnim organizacijama.

Organizatorka i učesnica brojnih antimilitarističkih, mirovnih, feminističkih manifestacija, kampanja, mreža, koalicija, konferencija, skupova, seminara…
Pokretačica I voditeljka sledećih edukativnih programa: Putujuće ženske mirovne radionice; Moć i drugost; Obrazovanje za demokratiju-pravo u svakodnevici (Street Law); Uzajamna podrška – ženska solidarnost na delu; Ženska mirovna mreža; Suočavanje s prošlošću; Da vidim, da znam, da menjam: projekcije;Sećanje na ženski otpor – pamćenje kao odgovornost: kao jedna od novih aktivnosti zasniva se na podsećanju na 15 godina antiratnog otpora i rada Žena u crnom; Žene, mir, bezbednost – feminističko-antimilitaristički pristup; Preteći znaci fundamentalizama – feministički odgovor;

Pored ovih aktivnosti  učestvovala i u drugim edukativno-aktivističkim aktivnostima vezanim za tranzicionu pravdu sa feminističkog stanovišta: praćenje suđenja za ratne zločine pred Specijalnim sudom u Beogradu, javna svedočenja žrtava zločina počinjenih u naše ime, itd. Takođe sam učestvovala kao predavačica i/li koordinatorka radionica o ovoj temi u okviru programa: Ženskih studija u Beogradu, Novom Sadu i Kotoru (Crna Gora), kao predavačica, koordinatorka na brojnim konferencijama, seminarima, tribinama u celoj regiji (Bosna i Hercegovina, Republika Hrvatska, Kosovo).

Idejna  voditeljica Ženskog suda – regionalne inicijative za feministički pristup pravdi (https://www.zenskisud.org/)

Članica Ženske mirovne mreže – mreže ženske solidarnosti
Staša Zajović je autorka brojnih eseja, članaka, političkih priloga u lokalnim, regionalnim i međunarodnim medijima, časopisima i publikacijama o sledećim temama: žene i politika, reproduktivna prava-rat–nacionalizam-militarizam; ženski otpor ratu, antimilitarizam, itd.