Fondacija CURE organizuje uličnu akciju povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama i početka Globalne kampanje 16 dana aktivizma!

Fondacija CURE poziva medije na uličnu akciju koju organizujemo povodom Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, u srijedu, 25.11.2020. godine ispred Sarajevske Tržnice s početkom u 12.00 sati. Uličnom akcijom ćemo također najaviti događaje kojim će Fondacija CURE obilježiti kampanju 16 dana aktivizma, dati osnovne informacije o kampanji i njenim ciljevima.

2020. godina započela turbulentno za planetu i njeno stanovništvo zbog globalne pandemije izazvane COVID-19 virusom, svi/e smo bili/e primorani/e da promijenimo našu svakodnevnicu i izazovi sa kojima smo se suočili/e doprinjeli su dodatne probleme u ostvarivanju ženskih prava.

Mnogobrojne kampanje koje su uključivale promociju fizičkog distanciranja u svrhu zaštite od COVID-19 su vođene pod sloganom #ostanikući promovišući politiku da je „dom sigurno mjesto“. Ali za mnoge žene širom BiH i svijeta, dom nije sigurno mjesto. Izolacija i fizičko distanciranje u domovima mnogim ženama je značilo povećan rizik od porodičnog nasilja. Dom nije uvijek sigurno mjesto za žene, a posebno su u opasnosti tokom zatvaranja, jer ne mogu pobjeći od svojih zlostavljača.

Iako promocija fizičkog distanciranja je medicinski opravdana, moramo biti svjesni/e da je to politika privilegovanih, jer nije dostižna za one čiji opstanak ovisi o služenju drugima, što ih dovodi u stalni kontakt s bolešću i povećava rizik od infekcije. To su uglavnom žene koje nemaju privilegiju da ispoštuju #ostanikući, jer su radnice u supermarketima, čistaćice i kuharice u zdravstvenim ustanovama, njegovateljice, zdravstvene radnice, jer su većinske radnice u proizvodnji i fabrikama koje rade da bi ostali mogli ostati kod kuće.

S druge strane, porast neplaćenog rada žena unutar kuće koji je rezultirao zatvaranjem škola, rekreacijskih ustanova i vrtića je pao na teret domaćica ili onih žena koje su u kućama. One su direktno suočene sa dodatnom odgovornošću koje uključuje brigu o djeci, brigu o članovima porodica s invaliditetom i ostalim ranjivim članovima porodice koji više nisu i ne mogu pristupiti socijalnim i zdravstvenim uslugama.

Mjere fizičkog distanciranja moraju biti izbalansirane sa politikama, planovima, programima i iznad svega budžetima koji se posebno odnose na ženske potrebe.

Tema ovogodišnje kampanje na svjetskom nivou je “Svijet bez nasilja je moguć i vrijeme za promjene su sada”, a ključne poruke na koje na koje se želi skrenuti pažnja na svijetskom nivou puta naprijed se veže za ostvarivanje ženskog dostojanstva i sigurnosti u radu: Ratificirati ILO C190 i C189 i poduzeti korake za uklanjanje svih oblika rodno zasnovanog nasilja (RN) i diskriminacije u svijetu rada.

ZAŠTO JE FOKUS NA NEFORMALNIM RADNICAMA U 2020. GODINI? – Prema ILO-u, globalno je 58% žena  zaposleno u neformalnoj ekonomiji, a u zemljama u razvoju taj postotak raste i do 92%. Ove radničke aktivnosti pokrivaju širok spektar osnovnih funkcija koje uključuju, ali nisu ograničene na, čišćenje kuće, kuhanje hrane, pružanje brige o djeci i njegu starijih i bolesnih osoba kao i osoba s invaliditetom i posebnim potrebama. Žene obrađuju poljoprivredu, prodaju robu, recikliraju smeće, šivaju odjeću i održavaju naše susjedstvo čistim. Samim tim, njihov rad na mnogo načina doprinosi široj ekonomiji.

U BiH žene nemaju zvanične podatke o tome da li su manje ili isto plaćene od muškaraca za isti posao (zadnji podaci datiraju iz 2006. godine). U BiH su žene suočene sa problemom nezaposlenosti. Žene u BiH nemaju pristupa povjerljivom i sigurnom sistemu podnošenja žalbi u vezi s diskriminacijom na osnovu spola ili seksualnim uznemiravanjem na radnom mjestu. BiH, takođe nije uspostavila sistem zaštite prava žena koje koriste porodiljsko odsustvo niti je unaprijedila zaštitu prava na naknade tokom porodiljskog odsustva. Za vrijeme pandemije COVID-19 žene poduzetnice i vlasnice mikro preduzeća suočavaju se sa velikom prijetnjom prestanka priliva novca i prestanka potražnje usljed prepruka koji izdaju krizni štabovi s ciljem fizičkog distanciranja.

Život bez nasilja i diskriminacije je pravo i obaveza svih nas!

Za dodatne informacije molimo kontaktirajte ured Fondacije CURE na 033 207 561 ili pišite na email vedrana@fondacijacure.org