Godišnji izvještaj o stanju ljudskih prava žena u Bosni i Hercegovini u 2014. godini

UntitledDalila Mirović, Inela Hadžić, Edita Miftari (2015)

Godišnji izvještaj o stanju ljudskih prava žena u Bosni i Hercegovini u 2014. godini

Sarajevo: Sarajevski otvoreni centar, Fondacija CURE