INFOGRAFIKA Narandžastog izvještaja: Rodno zasnovano nasilje prema ženama i nasilje u porodici

U našem najnovijem Narandžastom izvještaju bavile smo se i rodno zasnovanim nasiljem i nasiljem u porodici u BiH. U infografičkom prikazu možete vidjeti osnovne informacije do kojih smo došle, a cijelo poglavlje dostupno je u Narandžastom izvještaju o stanju ljudskih prava žena u Bosni i Hercegovini u 2020. godini.

Prenosimo sa: https://soc.ba/infografika-narandzastog-izvjestaja-rodno-zasnovano-nasilje-prema-zenama-i-nasilje-u-porodici/