Irina Terzić: Položaj žrtava ratnog seksualnog nasilja u Bosni i Hercegovini

Irina Terzić, magistra prava u oblasti Ljudskih prava u krivičnom pravosuđu, piše o položaju žrtava ratnog seksualnog nasilja u Bosni i Hercegovini, sa osvrtom na prava žrtava u međunarodnom pravu te, u skladu s tim, o obvezama Bosne i Hercegovine.

Ovaj istraživački rad problematizira njihov nejednak tretman u entitetima i kantonima, što dovodi do diskriminacije žrtava na osnovu njihovog prebivališta, sve zbog odsustva jedinstvenog pravnog okvira koji regulira pravo na reparacije na području cijele BiH. U tom smislu analizira stanje u ostvarivanju pojedinih prava žrtava ratnog seksualnog nasilja: pravo na novčanu naknadu, besplatnu pravnu pomoć, zdravstvenu i psihološku pomoć, kao i iskustvo žrtava kao svjedoka pri suđenjima za ratne zločine. U radu se dotiče i muških žrtava ratnog seksualnog nasilja u BiH te tzv. nevidljive djece rođene kao posljedica ratnog seksualnog nasilja.

Više pročitajte u radu koji je dostupan ovdje.