Istraživanje o ključnim problemima s kojima se susreću žene u malim lokalnim zajednicama

Fondacija CURE sprovodi  „Istraživanje o ključnim problemima s kojima se susreću žene u malim lokalnim zajednicama“ te vas molimo da ispunite navedeni upitnik, na LINKu.

Navedeno istraživanje se sprovodi u sklopu projekta „Žensko zagovaranje za rodnu ravnopravnost“ sa ciljem da bolje upoznamo život žena u malim lokalnim zajednicama, problemima sa kojima se susreću, kako se nose sa istim, ali i o pozitivnim stvarima u njihovom životu. Istraživanje vodi straživačica Tatjana Žarković.

Prije svega želimo da Vam garantujemo punu anonimnost u odgovorima, te se stoga ne ustručavajte podjeliti sa nama najiskrenije odgovore o Vašem životu. Bilo kakvo povezivanje lično sa Vama je onemogućeno.

Rezultati istraživanja bi trebalo da budu dostupni do kraja juna. Ukoliko želite da Vam pošaljemo finalne rezultate analize možete nas kontaktirati na mejl adresu tatjanazarkovich@hotmail.com ili na broj telefona 061/440-596.

Analiza upitnika će se koristiti i za pokretanje platforme za zagovaračke mehanizme.

Upitnik će oduzeti maksimalno 20 minuta Vašeg vremena.

Hvala Vam na eventualnom sudjelovanju kroz iskrene odgovore i samim tim na pomoći u projektu osnaživanja žena.