Izborom Vlade Republike Srpske zanemaruje se polovina stanovništva BiH!

UntitledInicijativa za monitoring evropskih integracija BiH i Ženska mreža BiH upozoravaju:

IZBOROM VLADE REPUBLIKE SRPSKE ZANEMARUJE SE POLOVINA STANOVNIŠTVA

Pri izboru vlada Federacije BiH i Vijeća ministara BiH nemojte kršiti Zakon o ravnopravnosti spolova BiH!

Potvrđivanjem nove Vlade Republike Srpske u noći srijedu na četvrtak dobili/e smo izvršnu vlast u jednom od dva entiteta. Na čelu ove vlade ostaje Željka Cvijanović. Nažalost, kada govorimo o broju ministrica nije postignut napredak. Naprotiv. I dok smo u prošlom mandatu imali pet ministrica, u ovoj novoj vladi imamo samo tri ministrice.

Zakon o ravnopravnosti spolova BiH, u svome članu 20, ali i međunarodni dokumenti, koje je potpisala Bosna i Hercegovina, predviđaju ravnopravnu zastupljenost spolova kao obavezujuću normu. Mora biti minimalno 40% manje zastupljenog spola kako bi govorili/e o ravnopravnosti.

Ženska mreža BiH i Inicijativa za monitoring evropskih integracija BiH su već u nekoliko saopštenja i dopisa u oktobru i novembru pozivali/e bh. političke stranke i institucije da ispoštuju ove odredbe i da iz političkog procesa ne isključe polovinu stanovništva Bosne i Hercegovine. Nažalost, isključivanje se opet ponovilo i zakon nije ispoštovan. Organizacije civilnog društva zbog toga će opet razmotriti mogućnost pokretanja kolektivnih tužbi protiv države i entiteta kako bi ovo kršenje zakona imalo i sudski epilog.

Pozivamo institucije nadležne za provedbu Zakona o ravnopravnosti spolova – Agenciju za ravnopravnost spolova BiH, Gender centar FBIH i Gender centar RS – da javno reaguju na ovo kršenje i da sve učine kako se ovo ne bi ponovilo pri izboru Vlade Federacije i Vijeća ministara BiH. Pozivamo političke stranke uključene u formiranje vlasti na nivou Federacije i države da vode računa pri imenovanju svoga kadra. Ravnopravna zastupljenost oba spola nije nešto oko čega se može diskutovati, nego se ovdje radi o civilizacijskoj, ali i zakonskoj obavezi.

Inicijativa za monitoring evropskih integracija BiH (www.eu-monitoring.ba)

Ženska mreža BiH (www.zenskamreza.ba)

Saopštenje je dostupno ovdje.

Pogledajte i infografiku koju je izradio Sarajevski otvoreni centar:

10615344_675721662548109_2792112597053944754_n