Ja, aktivistkinja i zaštitnica ženskih prava u Bosni i Hercegovini i pandemija COVID19

Ja, aktivistkinja i zaštitnica ženskih prava u Bosni i Hercegovini i pandemija COVID19.

Dva mjeseca nakon proglašenja stanja elementarne nesreće i vanrednog stanja, život se polako vraća u normalu. U protekla dva mjeseca smo naučile značenje novih pojmova poput „socijalna distanca“, „samoizolacija“, i zaštitne maske za lice kao i rukavice će uskoro postati sasvim uobičajeni modni dodaci.

Nadležni organi smatraju da je disciplina građanki i građana jedan od osnovnih razloga što Bosna i Hercegovina nije doživjela sudbinu Italije, Španije ili SAD-a.

Ženska mreža BiH je na samom početku krize uputila pisma vladama Federacije Bosne i Hercegovine i Republike Srpske sa upitom o konkretnim mjerama koje će nadležni poduzeti kako bi građankama obezbijedili zaštitna sredstva, pružili direktnu podršku ženama koje se nalaze u situaciji nasilja, kako će pomoći ženama da prevaziđu ekonomsku krizu, i posebno su nas interesovale mjere koje će vlade poduzeti da pomognu društveno marginaliziranim i nevidljivim ženama.

Priznajemo da nam je Vlada Republike Srpske poslala kurtoazan odgovor, od Vlade Federacije Bosne i Hercegovine ni habera.

Tim povodom, danas 13. maja 2020. godine, kada socijalne restrikcije polako popuštaju, odlučile smo prenijeti nadležnima u Bosni i Hercegovini, ali i samoj javnosti – stavove aktivistkinja, građanki i članica organizacija Ženske mreže BiH.

Ovo su naše individualne poruke.

 1. Poruka nadležnim?
 • U svim vašim mjerama ste potpuno zapostavili žene. Niste ništa uradili za društveno marginalizovane žene našega društva- Snosite odgovornost i tražim da HITNO reagujete;
 • Dajte olakšice privredi naročito malim biznisima koji ne mogu da rade u ovakvim uslovima;
 • Stavili ste nas u kaveze i trpimo a niste ništa osigurali; mi nismo životinje nego ljudska bića. Hoću da imam on line ginekologa za razgovor, kad se ukinuli škole i zabranili kretanje dajte on line sadržaje druženja i igra i edukacije za djecu, kad ne radim zbog vas dajte mi podsticaj pogotovo samohrana majka; hoće ili mi platiti 3 mj doprinose sve, drugi zašto država nije dala 3 mj besplatno struju vodu smeće i internet ili subvencija;
 • Vazno je da u ovoj situaciji konačno pokažete sa sve ono sto stoji u Zakonu o ravnopravnosti spolova nije samo mrtvo slovo na papiru. Vi imate odgovornost prema građankama ove zemlje da kontinuirano radite da unaprijedite njihov položaj a ne da samo sjedite u kancelarijama;
 • Radnice su u ovo doba na prvim frontovima odbrane i zaštite svih nas, omogućavaju cijelom društvu, sistemu i privredi koliko-toliko redovno funkcioniranje. Kriza se na njihova leđa značajno prelama. Mislim na radnice u oblasti zdravstva, trgovine, uslužnih djelatnosti, proizvodnje, poljoprivrede, psihologinje i socijalne radnice koje rade u sigurnim kućama, javnim ustanovama poput centara za socijalni rad i sl.
  Najugroženije su žene koje su ostale bez posla, dobile otkaze ili na druge načine prinuđene raskinuti radni odnos – zbog smanjenog iznosa dobiti u privrednim društvima u kojima su bile zaposlene. Za njih je, smatram, najpotrebnija materijalna asistencija, prvobitno od službi za zapošljavanje (biroa), a kasnije treba omogućiti da imaju priliku vratiti se na ista (slična) radna mjesta. Žene poduzetnice, vlasnice malih i srednjih poduzeća, malih biznisa, su također ugrožene. Gube značajan obim posla zbog privremenih naredbi o prestanku rada, a time i značajan dio dobiti. Zaposlene žene, u ovisnosti u kojem sektoru rade, također trpe posljedice vanredne situacije. Nekima se smanjuje plata, druge, pak, nisu adekvatno zaštićene na radnom mjestu, neke moraju raditi puno radno vrijeme uprkos rizicima kojima su izložene, a sav dodatni rad se adekvatno ne valorizuje. Žene koje imaju tu “privilegiju” rada od kuće nisu baš toliko privilegirane, jer vrlo često pored posla brinu o kućanstvu, djeci, starijima i bolesnima, a neke su i žrtve obiteljskog nasilja. Zbog toga opada produktivnost i mogućosti efikasnog obavljanja radnih zadataka. Mislim da je njima posebno važna medijska podrška i vidljivost, kao i psihološka.
  Svi vidovi podrške-asistencije su potrebni svim kategorijama, neki su određenim skupinama više potrebni, dok su nekima neki drugi.
 • Zahtjevati da se predstavnici/e civilnog društva uključe u programe raspodjele / podrške od strane vlasti i međunarodnih organizacija. Mi svi plaćamo uredno sve dažbine i pridonosimo budžetu Bih, a nemam nikakve povlastice niti smo uključene u neke mjere koje se sada donose.
 • da se obavezno posveti veća pažnja ženama žrtvama porodičnog nasilja jer će njih posebno pogoditi situacija ograničavanja kretanja i izolacija
 • Da se i nasilje u porodici uvrsti u vanredne mjere kako bi se počinioci kažnjavali na licu mjesta…..
 • aktivno se uključite da bismo mogli očekivati bilo kakve rezultate
 • Virus corona će proći, ali posljedice koje već sada imamo su nesagledive , da li imaju plan pomoći malim biznisima? Kako zaštiti zene -radnice koje čine najveću populaciju radne snage u zdravstvu, trgovini, obrazovanju?
 • Sredstva namijenjena za ublažavanje posljedica pandemije koristite namjenski. Novca ima. Ne zaboravite da je žena 51% i da su i ovom prilikom da prvoj liniji odbrane (zdravstvenih radnika je najviše žena, trgovkinje itd)
 • Moj prijedlog je da što hitnije organizuju online savjetovanje s ženskim org. u vezi kreiranja zajedničke strategije pružanja podrške ženama u doba pandemije COVID-19, naročito ženama u ruralnim zonama.
 • Želim da poručim da u skladu sa svojim mehanizmima pokušaju da spriječe nepravde koje će neminovno biti kada se bude pružala eventualna podrška od strane države za oporavak privrede. Želim da ukažu vlastima da obrate pažnju na male biznise koje vode žene, kao što su male trgovine, frizerski i kozmetički saloni, butici, stomatološke ordinacije, cvjećare, itd., a posebno na one koje su jedini privređivači u porodici. Također, da ukoliko mogu, ukažu vlastima, prilikom donošenja odluka (o produžavanju mjera ili donošenja nekih novih) da imaju na umu žene (i muškarce) koje žive u udaljenim područjima (npr. problem javnog prijevoza), žene žrtve nasilja, djecu sa poteškoćama u razvoju, žene, djecu i muškarce sa psihičkim oboljenjima,… da imaju na umu da nemaju svi auta i da svi ne žive u kućama, da nisu svi u blagostanju i mnoge druge stvari koje su uveliko zanemarene. Također, smatram da su prilikom govora o posljedicama, ekonomskim i svim drugima, uveliko zanemarene nevladine organizacije, njihovo finansiranje i mnoge druge stvari po tom pitanju.
 • Ne funkcioniše pravosuđe, zakon o zaštiti od nasilja se ne primjenjuje jer SUD radi samo pritvorske predmete.
 • nemam nikakvu posebnu poruku osim da, ako je moguće, rade svoj posao.
 • obezbjediti vise finansijske pomoći za posebno ugrožene kategorije stanovništva (zene žrtve nasilja, zene treće dobi, zene sa invaliditetom, samohrane majke)
 • Zašto opet ne reagujete i ne tražite veću zaštitu žena u ovim vremenima?
 • Napraviti strategiju da se u toku i poslije pandemije koja uključuje rodno senzitivno budžetiranje i strategije koje čije kreiranje i implementacija uključuje žene sa posebnim fokusom na manjinske i marginalizovane grupe žena.
 • Shvatite situaciju ozbiljno, primijenite rodno osjetljiv pristup i obezbijedite ekonomske poticaje za žene.
 • Svjedokinje smo da su žene stradalnice tokom ratnih dešavanja, u vrijeme poplava su takođe bile ugrožene više od muškaraca a i sada, tokom pandemije korona virusa ponovo su žene najveće žrtve. Dokle će institucije ignorisati potrebe žena i zar nije došlo vrijeme da se razviju mjere za specifične potrebe žena u vanrednim okolnostima?
 • Sankcionisati sve one firme koje su otpustili radnike. Nikako davati im neke povlastice /smanjenje poreza ili pomoć u isplati poreza i doprinosa/, već tim sredstvima nagraditi sve one firme koje su u ovo doba ostavile sve uposlene te pružiti im šansu da uz određene povlastice prime još radnika jer su odgovorne kako prema državi tako i prema svojim uposlenicima. U zdravstvu uvesti reda te na rukovodeća mjesta bar u zdravstvu staviti sposobne a ne podobne ljude.
 • Mislite koliko je žena ostalo bez posla, koliko ih trpi obiteljsko nasilje, koliko ih nema s čim nahraniti djecu, platiti stanarine
 • Slušajmo stručnjakinje i stručnjake da bismo mogli što prije izaći iz ovog zla a da bismo mogli raditi ono što volimo
 • Trebaju naći način da osiguraju pomoć ženama koje su ostale bez posla u vrijeme pandemije, da plate koje su zarađene prije budu izmirene, šta se povećanjem nasilja u izolaciji, sa ženama iz ruralnih područja, ženama treće dobi?
 • Dok se vi “brinete” za suzbijanje virusa stopa nasilja nad ženama raste i žene nemaju gdje da odu. Sigurne kuće nemaju dovoljno sredstava, gdje će žene da odu? Na ulicu? Poslušajte šta ljudima zaista treba, poslušajte šta ženama treba!
 • Veliki broj žena je došlo u nepovoljan položaj u doba pandemije, (pošto uglavnom žene rade u kafićima, trgovinama, salonima ljepote, frizerskim salonima), dobile su otkaz ili neće biti plaćene, ili će im plata biti smanjena na minimum. Smatram da je neophodno prikupiti podatke o vlasnicima, privatnicima koji su dali otkaze u ovo vrijeme, kazniti ih i tražiti da vrate na posao sve koje su dobile otkaz i tražiti da isplate plate.
 • Pandemija ne smije biti izgovor za zanemarivanje prava žena.
 • Neophodno HITNO djelovanje Agencije da ukaže na koliko je CoVid 19 ugrozio ženska prava u svim segmentima .Veoma je važno ukazati na veoma težak položaj ženskih organizacija koje su pomagale i pomažu velikom broju svih populacionih grupa u našoj zemlji.
 • Ako preživimo pandemiju hoćemo li krizu koja neminovno dolazi
 • Ne znamo do kada će ova izolacija i pandemija trajati, Za sada još uvijek nemamo finansijskih problema ali za mjesec dana biće i te kako. Zbog toga smatram da nadležni trebaju o tome da vode na vrijeme računa jer iz toga mogu proizaći veliki problemi u porodicama a znamo da je najčešći uzrok nasilju materijalna nestabilnost
 • Sve ovo se moglo provoditi sa mnogo više osjećaja za mentalno i fizičko zdravlje, neke mjere su bile pretjerane i izazivale su paniku kod naroda. Bojim se porasta drugih bolesti kad se završi epidemija kao što su moždani i srčani udari jer su se ljudi malo kretali i uglavnom povećali unos hrane. posebno se bojim za ekonomsku budućnost svih nas
 • Osigurati da se princip rodne ravnopravnosti i zaštite ženskih prava integriše kroz sve mjere koje se donose u cilju ublažavanja posljedica pandemije, Osigurati da sistem u potpunosti funkcioniše kada je u pitanju nasilje nad ženama, te pružiti punu zaštitu svim ženama koje trpe bilo koji oblik nasilja. Država je obavezna da osigura da sistem funkcioniše u najvećem mogućem obimu i kapacitetu kada je u pitanju primjena zakona i osiguranje ljudskih prava svih građana i građanki.
 • dajte nam kvalitetna riješenja izlaska iz krize, a ne floskule
 • Nadležni pronađite se u ovim VAPAJIMA:
 1. Podijelite zaštitnu opremu ljudima jer nemaju novaca da kupuju opremu koja se prodaje u marketima i na ulici.
 2. Testirajte svoje građane, smatramo to vidom prevencije za manju smrtnost ljudi
 3. Donesite hitne Covida 19 zakone
 4. Zaštiti ranjive grupe žena . Samohrane majke koje su mahom radile u malim biznisima i dobile otkaze i ostale bez alimentacija jer očevi djece su također dobili otkaze.
 5. Vratiti ljude u stvaran život, jer su isprepadani, nemoćni i bez sredstava za život.
 6. Odvojiti ambulante za CoVid 19 i osnovati posebne ambulante, da bih pacijenti ostalih bolesti se adekvatno se liječili

 2. Šta je za vas najprioritetnije za vrijeme pandemije?

 • Održati rutinu, sačuvati smirenost i iznaći snage da se prevaziđe ova kriza
 • higijenska i zaštitna sredstva
 • Posao I sigurno okuženje za dijete
 • Da ostanem u dobrom zdravstvenom stanju, budući da imam hroničnu bolest, i da mentalno ostanem dobro, u pozitivnom duhu
 • ekonomska stabilnost, zdravstvena zaštita u skladu sa potrebama
 • Da većina građana/ki ostane zdravo!
 • zdravlje moje porodice
 • Održati organizaciju i zadržati sve zaposlene
 • sačuvati zdravlje i kvalitet života približno jednak ranijem
 • Ostati zdravi
 • Sačuvati zdravlje i pomoći potrebitim
 • Da osiguram koliko toliko sigurno okruženje za sebe i moju porodicu.
 • Pomoći onima kojima je pomoć najpotrebnija i snaći se u ovome svemu na najbolji mogući način.
 • Sačuvati mentalno zdravlje
 • zdrav razum**
 • Očuvanje fizičke kondicije i mentalnog zdravlja
 • Zdravlje**
 • Zdrav razum i kolektivna egzistencija
 • Mentalno zdravlje i mogućosti odmora
 • pružiti podršku svima kojima je to potrebno u ovom trenutku
 • sačuvati zdravlje i razum
 • Poštovati instrukcije kriznih povjerenstava
 • Najvažnije za vrijeme pandemije da poštujemo mjere zaštite i da slušamo stručnjake i stučnjakinje
 • Zdravlje porodice i prijatelja
 • Za vrijeme pandemije prioritetno je slušati stručnjake i stručnjakinje iz ove oblasti , pridržavati se mjera koje su donesene , biti solidaran i pomagati osobama da lakše prevaziđu ovu pandemiju i kao članica ženske organizacije pomagati korisnicama koje imaju problema u porodici.
 1. Šta bi institucije vlasti trebale poduzeti obzirom na situaciju, koje mjere su po vama najznačajnije?
 • Imati više sluha za potrebe žena
 • pokretanje privrede i olakšice za privredu
 • Podršku poduzetništvu za žene i organizirati brigu za djecu jednoroditeljski porodica
 • Da osiguraju sigurnost, dostupnost servisa podrške i pomoći svima kojima je potrebna, da spriječe otkaze zenama i još mnogo toga
 • ne dozvoliti otpuštanje radnika_ca, uložiti u oporavak zdravstva, zaštiti najranjivije kategorije društva
 • Da ne donose ad hoc odluke, bez dobro pripremljene odluke i da naprave strategije u ublažavanju sada ekonomske krize zbog velikog broja otkaza,
 • samoizolacija svih koji su potencijalno zaraženi i pružanje zdravstvene pomoći zaraženim
 • Kao sto nisu nikad prihvatiti činjenicu da udruženja zapošljavaju značajan dio gradjana, da su njihove aktivnosti ili programi izuzetno bitni (često kao i proizvodnja i izvoz jer sve je to ništa ako nemamo zdrave, stabilne i zainteresovane ljude u zajednici) . Bilo koja mjera koja će olakšati rad u ovim uslovima. Oslobađanje od plaćanja doprinosa ili bar odgađanje, smanjiti ili subvencionirati materijalne troškove i omogućiti isti odnos prema centrima (dnevni centri, ženski i sl) i održati ih subvencijama do prolaska ove krize….
 • pružanje što blagovremenije zdravstvene zaštite i ekonomske mjere koje su rodno osjetljive
 • Mjere sigurnosti i bezbjednosti građanki/a pri tome vodeći računa o osnovnim pravima i slobodama
 • Pomoći svima, svi imamo neke potrebe
 • Hitne mjere i uputstva kako ostati “mentalno jak/a” dok ovo sve traje, kao i riješavanje ekonomske nestabilnosti kao posljedica pandemije COVID-19 koja osobito pogađa žene.
 • Pobrinuti se da svaki građanin i građanka budu adekvatno zbrinuti i u skladu sa svojim potrebama. Nažalost, to ne čini ni u redovnim okolnostima, ali smatram da su mjere za očuvanja radnih mjesta najvažnije, posebno za npr. samostalne roditeljke, za osobe koje su jedini privređivači u porodici itd.
 • Ekonomija
 • ekonomske mjere pomoći
 • kako finansijski pomoći ugroženim kategorijama stanovništva
 • Pomoć marginalizovanim i ugroženim grupama
 • osmisliti i kreirati sta nakon pandemije, kako da se ne osjete posljedice koje se vezu za ekonomsku socijalnu i psihičku krizu, pogotovu ako se govori o marginalizovanim grupama
 • Odgovor na porast rodno zasnovanog nasilja nad ženama.
 • vlasti su trebale napraviti plan podrške najranjivijim grupama, na primjer izdati nalog policiji i centru za socijalni rad da pruže efikasniju podršku žrtvama nasilja, obzirom da je nasilje eskaliralo ali o tome se ne priča. Vlasti su trebale i obezbijediti pomoć u paketima za sve ranjive i marginalizovane grupe. Kao organizacija koja zbrinjava žrtve nasilja lokalne a ni entitetske vlasti ni institucije nam nisu ponudile pomoć barem u vidu maski i rukavica
 • Vlast napokon treba početi voditi brigu u građnima, njihovim potrebama i stanju u kojem se nalaze. Najznačajnija mjera je očuvati smirenost kod građana bez opterećenja politikom i borbom za vlast.
 • Spasiti privredu
 • Institucije u državi dobro za sada rade i djeluju na građane kako bi ih zaštitili za razliku od drugih država gdje je smrtnost veoma velika
 • Pomoć nezaposlenim osobama
 • Više fokusa na psihičko zdravlje..
 • Pomoć licima kojima je pomoć neophodna
 • Obezbjeđivanje adekvatne zdravstvene zaštite, obezbjeđivanje osnovnih socijalnih usluga u vrijeme pandemije.
 • Pomoći vulnerabilnim grupama, osobe treće životne dobi, žene koje trpe nasilje
 • Finansijska podrška
 • Institucije vlasti dosta su se dobro organizovali ali ipak ima poteškoća u snabdijevanju starijih osoba iako ima volontera ne stižu u sve mjesne zajednice. Uglavnom su u gradu a u seoskim sredinama ne dolaze. Mnogi građani treće životne dobi nisu u potpunosti ni informisani o pandemiji i kakva opasnost vreba ako se ne pridržavamo socijalne distance .
 • Smatram da su ekonomske mjere najvažnije zbog budućnosti, jer bi mogli doći u situaciju da se smanje primanja a time i penzije i socijalna davanja ili da dođemo u situaciju da se ne isplaćuju nikako
 • Uspostaviti tzv. put pacijenta, jasno i upoznati sa tim javnost, te uglavnom ostale uobičajene mjere koje se provode.
 • dobru strategiju izlaska iz ove situacije

4. Šta vam je trenutno u vrijeme pandemije najteže?

 • Nemogućnost kretanja, izolacija**
 • Teška mi je činjenica porasta stope nasilja nad ženama, a pri tome nema podataka kolika je ta stopa nad marginalizovanim grupama žena.
 • Nedostatak slobodnog druženja
 • Naći vrijeme da nešto radim i pokušam zaraditi i istovremeno brinuti o djetetu koje je zatvoreno zbog pandemije pa je roditeljska briga 12 sati dnevno
 • Izolovanost od prijatelja i porodice, nemogućnost da šetam i slobodno odlazim na posao
 • Lično ništa, jedino imam bojazni kako će zdravstveni sustav odgovoriti na prisustvo virusa
 • Nemogućnost pomoći svima kojima treba pomoć i podrška.
 • Neizvjesnost do kad će trajati i da li će se ponoviti
 • Ipak je najteža izolacija, ali i rad od kuće je stresan pogotovo što institucije nisu prilagođene ovom radu…
 • Osjećaj da ne znamo koliko će trajati i kakve posljedice ostaviti
 • Socijalna distanca
 • Određena vrsta psihičkog opterećenja, više zbog drugih nego zbog sebe.
 • Mjere poput policijskog sata
 • Što ne mogu na kafu sa kolegicama/ama, poznanicima, prijateljima…
 • Otežana komunikacija sa klijenticama – ženama žrtvama porodičnog nasilja kojima pružam besplatnu pravnu pomoć
 • Neizvjesnost**
 • Ograničeno kretanje
 • Nemogućnost kretanja tokom trajanja policijskog sata (svjesna sam svoje privilegirane pozicije koje mnoge žene nemaju)
 • U organizaciji se suočavamo sa teškoćama u finansiranju troškova zbrinjavanja žrtava nasilja, nemamo za osnovne potrepštine jer su i naši donatori također u teškoj situaciji
 • Nedruženje sa svojim članicama
 • Najteže svima nama pada izolacija jer smo mi svi naučili jedan poseban ritam življenja ali kada je zdravlje u pitanju ništa nam ne treba biti teško
 • Održavanje psihičke stabilnosti
 • Ništa
 • Socijalna isključenost
 • Besperspektivnost
 • Meni lično a vjerujem i drugim osobama je zatvor u stanu jer uglavnom malo je vremena da se provede u prirodi .
 • Nemogućnost kretanja i komunikacije sa mojim prijateljicama i prijateljima što je uzrokovano policijskim časom i ograničenjima kretanja za starije osobe. Isto tako se brinem za budućnost kako moju vlastitu tako i moje porodice, obzirom da imam i unučad nisam sigurna kako će svijet sutra izgledati, ja bih voljela da se sve vrati kako je i bilo.
 • Odvojenost od porodice i prijatelja
 • Ograničenost
 • Razdvajanje od djece, unuka i prijatelja i strah za svoje i njihovo zdravlje

 

 1. Lekcije koje ste naučile za vrijeme (samo)izolacije?
 • Lekcije koje ste naučile za vrijeme (samo)izolacije?
 • Važna je međusobna podrška, potrebna je izolacija od medija koji šire strah i paniku, i škola i učitelji vrijede mnogo jer obavljaju težak posao
 • Da je briga za zdravlje veoma važna
 • Strpljenje, posvećenost poslu, dragocjenost slobodnog vremena, ljubav bližnjih
 • Ja ne bih nazvala lekcije, ja sam naučile koliko je važno imati prijatelje/ice sa svih krajeva svijeta u ovakvim situacijama i imati sa njima komunikaciju, to mi je važno da postoji ta solidarnost i briga jednih za druge.
 • Koliko je bitna samoizolacija
 • Najvažnije je vjerovati da je samoizolacija neophodna mjera i održavati socijalne odnose (iste) na modifikovane načine…
 • Više bi se reklo ponovila: da se prioriteti mijenjaju i da je osjećaj slobode jedan od najvažnijih osjećaja
 • Ima ih mnogo , ali najvažnija je da se možemo prilagoditi na sve
 • Nikada nisi siguran
 • Da možemo sve premostiti ako smo dovoljno mentalno jaki/e.
 • U mom slučaju naučila sam da je ipak (prema mom iskustvu i mišljenju) vjera (duhovnost) jedna od najvažnijih i najvrjednijih stvari u životu.
 • Cijenim više ono sto mi je sada zabranjeno
 • Ništa novo ni posebno
 • Najvažnije je sačuvati zdravlje i ostati realan
 • Da treba otići iz ovakve države u kojoj ima više službenih vozila nego respiratora
 • Zbog straha od rata i brige da ne budemo gladne, pokušavam da smislim kako egzistencijalno se obezbjediti, imati vikendicu/kuću gdje možeš saditi, ali kako sa mojim primanjima nije to moguće samo vrtim misao u krug i razmišljam kako sam osuđena na ono sto sada imam (iznajmljivati stan).
 • Ništa nije hitno i nemoguće prolongirati.
 • Nismo znali da cijenimo slobodu kretanja
 • Važno je biti zdrav i ostati priseban
 • Važno je imati partnera/ricu
 • Bitno je organizovati se da ti nije dosadno
 • Da nismo spremni za jednu pandemiju
 • Da je ok da ne radim nekad nešto nego jednostavno da se opustim, u bilo kojem smislu!
 • Voljeti sebe
 • Ne troši rasipaj vrijeme na budalaštine; prave informacije imaju veliki značaj; ništa nije sigurno; fleksibilnost je važna.
 • Nevolja dolazi iznenada
 • Uzdaj se u sebe
 • Strpljenje , strpljene i što više smijeha i kreativnosti i skladnosti i ljubavi prema svakome
 • Manje više što se tiče higijenskih mjera to sam i do sada provodila, ali sam se naučile da ne potpadam pod paniku, jer su mediji toliko naglašavali strah od infekcije, a mjere koje su preduzete otpočetka su me prepadale, pa sam to polako savladala razmišljajući racionalno i sagledavajući stvarnu situaciju koja i nije bila baš toliko dramatična kako su to vlasti i mediji opisivali. Naučila sam da još bolje ekonomišem sa onim što imam i da sama napravim i proizvedem neophodne stvari za život i zaštitu.
 • Zdravlje je najvažnije
 • Manjak slobode i kretanja i dosadu možemo iskoristiti veoma korisno i kreativno
 • Čuvati zdravlje, pojačati higijenu, racionalno trošenje i cijeniti svaki oblik druženja uživo . Popiti kafu sa prijateljicom nema cijenu.

 

 1. Da li smatrate da je došlo do porasta nasilja u vrijeme samoizolacije? Ukoliko imate neki primjer iz vaše okoline molimo vas da ga podijelite sa nama bez iznošenja ličnih podataka.
 • Mislim da jeste, i da su svi na rubu živaca. Nemam primjera iz bliže okoline.
 • Da, mnoge žene su zvale na telefon udruženja i pružile smo im neki vid podrške
 • Jeste došlo je čak i u porodicama gdje je to prije bila nepoznanica. Moje prijateljice u okruženju počinju priznavati da se teško nose i ponekad priznaju verbalno nasilje koje ako potraje će prerasti u fizičko. I djeca puno trpe živčane roditelje
 • Smatram da jeste i da ostaje nevidljivo u mnogo vecoj mjeri nego sto je to bilo pije pandemije. Nemam konkretnih pimjera, ali osjecam da je tako.
 • vjerujem da jeste, nemam primjera iz neposredne okoline
 • Mislim da je došlo do porasta nasilja. Imala sam slučaj da me je prijateljica nazvala i tražila pomoć oko smještaja žene žrtve akutnog nasilja u Sigurnu kuću u Sarajevu, dok je muž bio u pritvoru, ali nismo mogli ništa uraditi jer u doba CoVid 19 Sigurne kuće ne primaju slučajeve jer nemaju mehanizme zaštite i mogućosti provjere da li je žena i djeca zaražena ili djeca.
 • Nema povećanja prijava ali ono će tek da nastupi
 • Nemam primjer konkretan ali u kontaktima sa poznanicima i prijateljima žale se na nervozu i pogoršanje odnosa u porodici- Naročito ako se ne mogu ispuniti određena minimalna očekivanja
 • Na to ukazuju i domaće i organizacije i mediji u inostranstvu
 • Vjerujem da jeste, nemam primjer iz moje okoline
 • Da, mislim da jeste. O tome ćemo tek dobiti podatke. Žene se plaše da prijave jer ova trenutna situacija pogoduje samo nasilniku.
 • DA, Žena rodila, partner labilan neće ni nju ni dijete, majka je neće ( ako je dovedete pucaću i u nju i u vas-majka porodilje) .Smještena u sigurnu kuću na kratko. Šta dalje?
 • Nemam lično iskustvo ili takvu spoznaju iz trenutno bližeg okruženja, ali smatram da je sigurno došlo do porasta nasilja, da su se čak pojavili i novi slučajevi uslijed globalne psihičke napetosti zbog posljedica pandemije.
 • Da, psihičko nasilje nad djecom i suprugom
 • Nemam takvih saznanja
 • Svakako je nasilje povećano obzirom da i u vremenu bez pandemije imamo “sivu brojku” slučajeva nasilja tek sada je sigurno broj slučajeva neprijavljenog nasilja utrostručen
 • Da, evo redovno u mom naselju poslije 20h se obijaju objekti.
 • Da, prema našim podacima drastično je povećano nasilje u vrijeme izolacije. U jednom slučaju je muž pokušao da ubije ženu, a svjedočili smo i jednom slučaju pokušaja samoubistva od strane žene koja više nije mogla da podnese izloženost konstantnom nasilju. U ovom drugom slučaju, žena je ranije u dva navrata prijavljivala nasilje a epilog je bilo Putem SOS telefona je povećan broj poziva u pomoć, ali institucije koje treba da vrše smještaj u sigurnu kuću izbjegavaju da izdaju rješenje o smještaju jer smatraju da je prioritetnije baviti se pandemijom organa
 • Da, no nije vidljivo u javnom prostoru
 • Imam pozive naših korisnica u lokalnoj zajednici ali ih mi koliko možemo usmjeravamo na institucije da prijave nasilje i da se obrate za pomoć
 • Da, smatram da je došlo do porasta nasilja.**
 • Da, veći broj poziva za pravnicu i psihologinju
 • Da jer je logično. Nemam primjer
 • U mojoj lokalnoj zajednici bilo je nekoliko slučajeva nasilja među komšijama, i našoj organizaciji prijavila se jedna osoba za pomoć
 • Nisam upoznata sa takvim slučajevima, mada je moguće da je došlo do povećanja nasilja zbog zatvorenosti, a posebno ako je neko u porodici ovisnik o alkoholu ili nekim drogama
 • Mislim da jeste, ali ne znam za primjer
 • mislim da je, bar iz medija kako prenose
 • Jedna gospođa nam se javila da je od strane muza dobila udarac u glavu od strane muza nasilnika. Drugi slučaj je gospođa koju je muž tjerao da šeta po kuci do iznemoglosti koji je bolesnik PTSP. U obadva slučaja ambulante ih nisu primile na zdravstveni pregled. Odradile smo to na svoj način. Zatražile pomoc privatni zdravstveni ustanova i policije. Udarac sa šerpom u glavu. Naravno nisu mogli da je prime u ambulantu

 

 1. Da li smatrate da je zdravstvena zaštita adekvatna u vrijeme pandemije? Obrazložite!
 • Mislim da nije i da nije uopšte dostupna.
 • ne, mogla bi biti bolje organizovana
 • Ne nikako sve sto rade je glupo jer smo mi samo sljedbenici SZO koja nam diktira pravila ove glupe igre.
 • Mislim da nije jer institucije daju veoma malo informacija u javnosti o mehanizmima zdravstvene zaštite. Budući da imam hronično oboljenje u strahu sam da će mi se situacija pogoršati i trudim se da ostanem dobro da u ovom periodu ne moram tražiti pomoc ljekara, redovno pijem terapiju i pazim na ishranu, trudim se da šetam po stanu sto vise.
 • ne, dosta sredstava nedostaje, testiranje nije učestalo, zdravstveni radnici nisu 100% angažirani
 • Ne, jer ni nakon mjesec dana se ne zna ko, i kada ima pravo na testiranje i mislim da je to veliki problem globalno, ali i otvara mogućnosti manipulacije sa građanima/kama
 • sa onim što imaju odlično se nose
 • Iskreno ne znam. U mom slučaju da jer imam dobar kontakt sa porodičnim doktorom ali toliko su oprečne informacije da je nemoguće bez ličnog iskustva dati odgovor
 • djelimično, spor smo i neopremljen sistem
 • Ne, mislim da je nema u vrijeme pandemije , osim za oboljele od COVID 19
 • NE, nepripremljena, u strahu, krizni štabovi nestručni, neorganizirani. Gdje treba struka djeluje politika i to otežava rascjepkan zdravstveni sistem
 • Ne u potpunosti! **
 • Smatram da se zanemaruju ljudi kojima je potrebna zdravstvena zaštita i da se dešavaju određene zloupotrebe.
 • Ne, zdravstveni sistem je i ranije bio u dubiozi, sad sve to isplivava na površinu, gledam na vijestima da doktori u nekim bolnicama u Federaciji nemaju čak ni maske!
 • nisam sigurna. Zdravstveni sistem je u našoj državi devastiran tako da imam dvojbu u pogledu dostupnosti zdravstvene zaštite za sve građane jednako
 • Naravno da nije, tek sada vidimo u kolikoj je dubiozi zdravstvo – od nedostatka osoblja do infuzija i respiratora.
 • ne mislim da je zdravstvena zaštita adekvatna i kad nije pandemija, a još manje u vrijeme pandemije
 • Nije adekvatna zdravstvena zaštita jer su zdravstvene službe u potpunosti posvećene pandemiji. Ljekari porodične medicine skoro da i ne primaju pacijente, ukoliko su potrebni lijekovi prepisuje ih bez da primi pacijenta već se samo ostavi zdravstvena knjižica na pultu, a ljekar iz kartona vidi koje lijekove koristi i tako prepisuje. Znam jedan slučaj da je jedna mlada žena sa višestrukim zdravstvenim problemima trebala u martu da bude smještena u bolnicu u Banja Luci jer joj je ranije dijagnostikovan tumor između velikog i malog mozga. Nisu htjeli da je smjeste u bolnicu iako je imala užasne bolove i probleme sa hodanjem, vrtoglavicu i tako dalje. Intervenisali su i neki ljudi od ugleda a odgovor direktora je bio da primaju u bolnicu samo u slučaju krvarenja iz mozga.
 • nije adekvatna. Domovi zdravlja odnosno uposlenici su neodgovorni i mislim da čuvaju samo sebe. Oni su se zabarikadirali i ako ti treba kakva pomoc nazoveš i vani ti iznesu recept. Po meni to nije dobro ipak smo mi ljudi od krvi i mesa i čuvamo se da ne dođemo do ljekara jer tamo izgleda nemamo šta tražiti. Oslonuli smo se na apoteke bez recepta kupujemo lijekove na preporuku farmaceuta jer doktora ne možemo ni vidjeti.
 • Ne, vrlo je reducirana
 • U našoj lokalnoj zajednici DA
 • Nisam imala priliku da vidim da li je adekvatna
 • Ne, na svaki poziv prema porodičnom ljekaru rečeno mi je da sjedim kući i povećam unos vitamina, primaju samo hitne slučajeve.
 • Paralisane su redovne zdravstvene usluge
 • Ne! Bez medicinske i etičke odgovornosti.. na dnu ponora je zdravstveni sistem
 • U mojoj lokalnoj zajednici zdravstvena zaštita je adekvatna
 • Da, mada je sve postalo prilično komplikovano jer su se zdravstveni radnici uglavnom zatvorili u ustanove
 • Nije, to je očigledno iz svih medijskih natpisa.
 • Ne, ostale bolesti sem Covida ne postoje niti se liječe
 • Zdravstvena zaštita nije adekvatna. U bolnici u Bihaću kantonalnoj samo jedan aspirator , nedovoljno zaštitne opreme za med osoblje , nedovoljno epidemiologa.

 

 

 1. Da li su ženama dostupna kontracepcijska sredstva u vrijeme pandemije?
 • Jesu ako su u mogućnosti da iste plate.
 • Ne znam ***
 • Nisu im dostupni ginekolozi nisu im dostupni pregledi ni kontracepcija jer ne koriste hormone koje ne može dobiti bez recepta. Drugi muškarci imaju pojačan seksualni nagon kao odgovor na stres dok su zene zabrinute i nije im do seksa pa svaki noć imaju neželjene odnose i trpe
 • Ne vidim razlog zašto im ne bi bila dostupna. Ono sto se može postaviti kao pitanje je da li su dozvoljeni odnosi u vrijeme pandemije…. Koliko znam veliki broj bračnih parova nema pravu informaciju….
 • sigurno da je otežano njihovo pribavljanje
 • Da **
 • Ne **
 • Koliko je meni poznato u apotekama nema nestašica, a što se tiče kontraceptivih sredstava ona nisu na listi i kupuju se u slobodnoj prodaji
 • U našem domu zdravlja i ne radi odjel ginekologije, samo za hitne slučajeve koje odmah šalju na UKC
 • Ne, kod nas ljekari primaju samo hitne slučajeve, nije objašnjeno šta uopšte to znači.
 • Koliko je znam jesu, mada nisam korisnica takvih sredstva pa možda i nisam najbolji primjer

 

 1. Gdje obavljate vašu kućnu nabavku voća i povrća, sira, jaja?
 • Kupujem od malih lokalnih dobavljača ****
 • Kupujem u marketima/supermarketima **********
 • Kupujem domaće proizvode ******
 • pa ne mogu se opredjeliti ni za jedan od tri ponuđena odgovora, jer ja kombinujem kupovinu: kupujem domaće proizvode: jaja, mlječne proizvode, donekle voće i povrće, a u marketima također kada popodne idem u kupovinu a pijaca zatvorena.
 • Jaja, mlijeko i sl. kupim u obližnjem supermarketu, povrće dobijem od svekrve 🙂
 • Kupujem gdje stignem
 • Dostava jer sam 65+

 

 1. Jeste li upoznate sa davanjem nelegalnih otkaza u vrijeme pandemije? Podijelite sa nama da li se desilo nekom u vašem okruženju, šta ste poduzeli po pitanju toga.
 • Nemam informacije o tome, ali imam informacije u obliku iskazanog straha od kolegica koje imaju male biznise poput frizerki
 • ja ne znam nikoga ko je dobio otkaz, osim onih žena naročito koje ne mogu da rade zbog propisanih mjera
 • ne ***
 • da **
 • nisam čula ni za jedan u mome okruženju, ali šire da, iz medija
 • U mom direktnom okruženju nemam ovakvih slučajeva, ali prilikom svih javnih nastupa, i sada velikog broja skype konferencija spominjem ovaj problem.
 • U današnjoj situaciji kada veliki broj zaposlenih ne radi jer su u radnom odnosu u agencijama, udruženjima, zanatskim radnjama i slično diskutabilno je sta nelegalan otkaz.
 • tek će toga biti
 • Sa otkazima da, ali sa nelegalnim ne. Uglavnom su u pitanju otkazi zbog smanjenja broja radnika u kompanijama.
 • Nisam upoznata sa nelegalnim otkazima, ali jesam sa otkazima i neprodužavanjem ugovora.
 • čula sam, ne znam nikog lično, osim Gordane Katane koja je još ranije dala otkaz u Oslobodjenju, ali je u toku sa situacijom i zna za otkaze koji su podijeljeni u toj medijskoj kuci
 • upoznata sam. moja organizacija je dostupna za davanje pravnih savjeta zenama koje su dobile otkaz
 • Desio se prestanak ugovora zaključenog na određeno vrijeme, da sam ja svjedočila.
 • Mnogo poslodavaca je dalo otkaze svojim uposlenicima. oni koji su radili na crno nemaju nikakvu naknadu dok oni koji su radili legalni i kojima je poslodavac uplaćivao redovno doprinose dobivaju materijalno zbrinjavanje sa biroa za zapošljavanje. nemam moći išta da poduzmem.
 • Nije nam se niko javio za otkaz, ali jeste da su poslate na čekanje i da neće biti plaćene za vrijeme trajanja pandemije to jeste do povratka na posao.
 • O tome se puno govori, ali ne znam nikoga koje dao/dobio otkaz. Ipak, mislim da će ih biti.
 • Veći broj trgovkinja. Prodavnica obuće. Najmanje 5 žena dobilo otkaz
 • Znam da je bilo dosta otkaza ali nisam sigurna da li su legalni ili nelegalni
 • Nisam upoznata **

 

 1. Moja poruka Ženskoj mreži Bosne i Hercegovine?
 • Hvala vam na stalnoj podjeli informacija
 • nastavite ovako da radite, super ste
 • Sve pohvale za angažman za žene
 • odlično radi u vrijeme pandemije, prave korake poduzima u skladu sa svojim mogućnostima
 • Samo zajedno i solidarno možemo prevazići ovu tešku situaciju , kao i mnogo puta do sada smo pokazali svoju snagu i vjerovanje da postojimo. Ne dozvoliti političkim moćnicima da manipulacijom i korištenjem moći u ovim vanrednim okolnostima opstanu na vlasti.
 • Ostanite kod kuce i da poštujemo pravila na ulici…
 • Sada, više nego ikada smo potrebne jedna drugoj da zaštitimo prava zena u i nakon pandemije, jer ponovo će žene biti najugroženije.
 • Zajedno možemo mijenjati smjerove djelovanja neučinkovite i trome ,trenutno odlučujuće vlasti. Ukazati im da nas ima dovoljno, da znamo i da ćemo učiniti sve da ukažemo na nedjelovanje u korist građana. I mi živimo u BiH, plaćamo poreze, radimo
 • Molim vas da mi pošaljete rezultate ove ankete – vildana@fondacijacure.org i hvala.
 • Hvala vam na vašem zalaganju i angažmanu. Kada sve ovo prođe, željela bih da pokušamo organizirati neki skup/ sastanak gdje ćemo se zajednički oporaviti i odmoriti od svega ovoga. 🙂
 • nastavite sa pritiskom na donosioce odluka
 • Zatrpane smo brojnim zahtjevima domaćih i međunarodnih organizacija da popunimo upitnike, ukažemo na probleme a pri tom ni od koga nismo dobile nikakvu konkretnu podršku. Bilo bi dobro ako Ženska mreža BiH ima snage za to, pokrene inicijativu za podršku organizacijama koje se bave direktnom podrškom ženama. Nije nam potrebna moralna već stvarna podrška jer nemamo osnovnih sredstava za zbrinjavanje i podršku ženama i djeci, nemamo izolatorije za smještaj novih žrtava nasilja. Pri tom smo zbog izolacije zaposlenog/angažovanog osoblja koje su bile u kontaktu sa zaraženim osobama morale da angažujemo dodatno osoblje a nemamo sredstva da platimo te dodatne troškove
 • Imate dobre, jake i sposobne žene i borite se zajedno sa njima da imamo društvo po mjeri građana a ne pojedinaca.
 • Podržavati jedna druge. Žene su uvijek bile hrabre i jake i tako treba da nastavimo a ŽM BIH sretan rad i da ubuduće pomažu ženskim NVO organizacijama
 • Samo tako nastavite, solidarno
 • Svijetlo nade u mračnom periodu.
 • Čuvajte se, pomozite ženama u svojim lokalnim zajednicama koliko ste u mogućnosti
 • Hvala Vam što provodite sve ove aktivnosti u vrijeme pandemije.
 • Zajednički djelovanjem neophodno je koristiti sve dostupne mehanizme kako bi se zaštitila naša prava
 • Živite žensku solidarnost
 • Želim Ženskoj mreži mnogo uspjeha u radu u buduće. Ostanite kod kuće
 • Želim da vam iskažem duboku zahvalnost zbog vaše brige i svih akcija koje ste poduzeli da se ne osjećamo sami i zaboravljeni što je veoma važno. Hvala vam za sve što činite.
 • Nastavite sa svojim uspješnim radom kao i do sada.
 • Bravo!
 • Nadam se da ste se zaštitile i sačuvale od Covida19. Ali ipak pratim neke clanice kao i ja da pomažemo nesebično drugima i podržavamo jedna drugu . Ali, trebamo još veći pritisak na institucije da zaštitimo samohrane majke i ostale ranjive grupe zena koje su ostale bez posla mahom u malim biznisima