Jadranka Miličević, braniteljica ljudskih prava, odabrana za “2017 Sakharov Fellowship”

Jadranka Miličević iz Fondacije CURE je odabrana kao jedna od 13 braniteljica i branitelja ljudskih prava iz preko 1000 zaprimljenih aplikacija iz čitavog svijeta da bude stipendistica European Parliament Sakharov 2017. Jadranka radi za CARE International Balkans na regionalnom projektu na aktivnoj inkluziji i pravima Romkinja u BiH, Srbiji i Crnoj Gori te je izvršna direktorica Fondacije CURE.

“Činjenica da je netko iz Bosne i Hercegovine odabran od strane Evropskog parlamenta trebala bi sve građanke i građene ove zemlje učiniti ponosnim”, rekao je ambasador Lars-Gunnar Wigemark, šef Delegacije EU i posebni predstavnik EU u BiH. “To pokazuje i vrednuje važan posao branitelja/ica ljudskih prava u BiH i na zapadnom Balkanu. Također bi trebao poslužiti kao poticaj mnogim drugima da nastave s radom na ljudskim pravima u BiH na putu ka članstvu u EU “.

Pokrenuta od strane Mreže dobitnika/ca nagrade Saharov, stipendija je ulaganje u aktiviste/kinje koji/e rade na borbi za ljudska prava koji nose duh Sakharov nagrade u sve zahtjevnijem okruženju. Stipendisti/ce će proći obuku u Briselu (6.-9. juna/lipnja), te u Evropskom univerziteskom centru za ljudska prava i demokratizaciju u Veneciji (10.-17. juna/lipnja) kako bi unaprijedili svoje kapacitete u borbi za ljudska prava.

Više informacija o programu: http://www.europarl.europa.eu/sakharovprize/en/sakharov-prize-network/sakharov-fellowship.html

Informacije preuzele i doradile sa: https://www.mreza-mira.net/vijesti/aktivnosti-mreze/jadranka-milicevic-odabrana-za-2017-sakharov-fellowship/