Konferencija Ženske mreže BiH “Siromaštvo žena u Bosni i Hercegovini”

Logo zenske mreze vektorski

Friedrich Ebert Stiftung  ● Ženska mreža BiH

Fondacija CURE Koordinirajuća organizacija, Čekaluša 16, 71 000 Sarajevo

Pozivno pismo

Poštovane,

Friedrich Ebert Stiftung i Ženska mreža BiH imaju zadovoljstvo da Vas pozovu na:

Konferencija Ženske mreže BiH “Siromaštvo žena u Bosni i Hercegovini”

Maj/Svibanj 21. 2015, Sarajevo

Hotel “GRAND”, Sarajevo

Povećanje vidljivost ekonomske diskriminacije i marginalizacije žena u Bosni i Hercegovini

O siromaštvu žena Bosne i Hercegovine se ne govori, a statistika na ovu temu je vrlo štura, ako i postoji. Izjave aktivistkinja sa terena govore da žene predstavljaju najveći broj osoba registrovanih na biroima za zapošljavanje, te da je najveći broj korisnica_ka usluga centara za socijalni rad – upravo ženskog posla. Takođe, u razgovoru sa aktivistkinjama dolazimo do poražavajućih informacija da se ženama koje traže nove zaposlenje nerijetko postavljaju pitanja vezana za njihove bračne statuse, planove za zasnivanje porodice i rađanje djece. Nepostojanje ujednačene politike zaštite materinstva je dovelo do toga da žene u Zeničko – dobojskom kantonu štrajkuju  pred zgradom kantona tražeći isplate svojih porodiljskih naknada, dok u pojedinim kantonima, ta ista naknada uopšte ne postoji.

Kao što ni ne postoji alimentacioni fond putem kojih bi se ženama isplaćivala naknada za izdržavanje djece. Žene sa sela se suočavaju sa dodatnim problemima – poticaji za poljoprivredu se daju nositeljicama_cima vlasništva nad gospodarstvima, što je u patrijahlanom bosansko-hercegovačkom kontekstu znači da žena koja obrađuje zemlju neće dobiti poticaj za svoj rad iz prostog razloga jer nije vlasnica zemlje koju obrađuje. Tržište rada nije u skladu sa obrazovnom politikom, a rijetki su programi prekvalifikacije i cjeloživotnog učenja. U Tuzli, ali i u drugim gradovima, žene i pored toga što su ostvarile pravo na penziju, ne mogu otići i dostojanstveno proživjeti treću dob iz prostog razloga jer im doprinosi za penziono osiguranje nisu godinama uplaćivani. Tradicionalna proizvodnja, zaštita ručnog rada se deklarativno provodi, bez zaštite tržišta, niti poreske politike koje bi pratila moderne trendove u ekonosmkoj globalizaciji.

Konferencija Ženske mreže BiH “Siromaštvo žena u Bosni i Hercegovini” ima za cilj da:

# Omogući javni prostor za razgovor o ekonomskoj marginalizaciji žena u BiH društvu

# Zagovara za aktivno uključenje žena, posebno žena iz marginaliziranih društvenih skupina u ekonomske reforme

# Zagovara takvih društvenih rješenja koji bi omogućili dostojanstven i human život žena svih društvenih kategorija

# Pokrene novi diskurs o aktivnom učešću žena u tržištu rada i ekonomskih reformama u kontekstu Evropskih integracija

 

Dnevni red Konferencije Ženske mreže BiH “Siromaštvo žena u Bosni i Hercegovini”

Srijeda, 20. maj/svibanj 2015.g.
13:00 – 14:00 RučakDolazak učesnica, članica Ženske mreže BiH
14:00 – 15:30 Politička platforma Ženske mreže BiH – predstavljanje i diskusija
15:30 – 16:00 Pauza za osvježenje
16:00 – 17:30 Osnaživanje i solidarnost – diskusija o narednim aktivnostima Ženske mreže BiH
Četvrtak, 21. maj/svibanj 2015.g.
09:30 Press konferencija članice KO Ženske mreže BiH, predstavnice Friedrich Ebert Stiftunga, predstavnica Mreže žena sa invaliditetom
09:30-10:00 Registracija
10:00 – 10:15 Riječi dobrodošliceČlanice KO Ženske mreže BiHPredstavnice Friedrich Ebert Stiftung
10:15 – 11:15 Panel 1: Tržište rada i ekonomska marginalizacija i diskriminacija žena u BiHProf.dr. Sanela Bašić: Rodna neravnopravnost prezentacija na tržištu radaProf.dr.Marijana Šečibović – Tržište rada i obrazovanje

Mr. Tanja Mandić Đokić – Tržište rada i žene sa invaliditetom

 

11:15 – 11:45 Pauza za osvježenje
11:45 – 13:00 Diskusija
13:00 – 14:00 Ručak
14:00 -15:00 Panel 2: Posao – da ili ne?Dr. Svetlana Cenić: Ekonomska politika BiH u odnosu na ženeMr. Erol Mujanović: Mlade žene i zapošljavanje

Igor Kamočaji: Iskustva Zavoda za zapošljavanje Kantona Sarajevo

 

15:00-15:30 Pauza za osvježenje
15:30 -16:45 Diskusija
16:45 – 17:30 Finalni osvrti i komentariPredstavljanje Zaključaka KonferencijeZatvaranje Konferencije.

PDF pozivnog pisma možete preuzeti ovdje.