Maj/svibanj – mjesec ravnopravnosti lezbejki, gejeva, biseksualnih, trans* i interspolnih osoba u Bosni i Hercegovini u 2016. godini

lgbti osobe17. maj/svibanj od 2005. godine se obilježava kao Međunarodni dana borbe protiv homofobije i transfobije. Ovaj datum obilježava se u više od 130 zemalja svijeta i službeno je priznat od velikog broja država, kao i od samog parlamenta Evropske unije.
17. maja 1990. homoseksualnost je skinuta sa liste mentalnih bolesti Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), i od tada se taj dan obilježava kao podsjećanje na važnost poštivanja ljudskih prava LGBTI (lezbejki, gejeva, biseksualnih, trans i interspolnih) osoba širom svijeta. To je takođe i povod za organizaciju različitih akcija kojima se skreće pažnja na diskriminaciju i nasilje s kojima se još uvijek suočava ova populacija. LGBTI osobe čine od 3-12% stanovništva svakog društva, pa tako i u Bosni i Hercegovini. Međutim, i pored toga, ovi građani i građanke BiH, zbog nasilja, straha, isključivanja i diskriminacije, ostaju u potpunosti nevidljivi u BiH društvu.
Bosna i Hercegovina do sada nije proaktivno radila na borbi protiv isključivanja, nasilja i diskriminacije na osnovu seksualne orijentacije, rodnog identiteta i/ili spolnih karakteristika, niti je poduzela odgovarajuće mjere kako bi svim LGBTI osobama omogućila uživanje jednakih prava sa drugim građanima/kama BiH.
Države u okruženju su u mnogim pitanjima naprednije od BiH. U Hrvatskoj se više od deset godina uspješno organizuje godišnji protestni marš – Parada ponosa, a istospolnim parovima je omogućeno sklapanje životnih zajednica. Slovenija je otišla mnogo dalje te je izjednačila heteroseksualne i homoseksualne brakove. Crna Gora je prva država u našoj regiji koja je usvojila strategiju i akcioni plan za poboljšanje kvalitete života LGBT osoba, a radnu grupu predvodi premijer Crne Gore. U Srbiji se provodi strategija i akcioni plan za suzbijanje diskriminacije, koji uključuje mjere vezane za LGBTI osobe.

Organizacije Banjalučko udruženje kvir aktivista (BUKA), BH novinari Sarajevo, Centar za mlade Kvart Prijedor, Fondacija Cure Sarajevo, Liberta Mo Mostar, Omladinski pokret Revolt Tuzla, Oštra nula Banja Luka, Sarajevski otvoreni centar, Tuzlanski otvoreni centar, UNSA Geto Banja Luka i Žene ženama Sarajevo zajednički i po prvi put ove godine obilježavaju MAJ/SVIBANJ – MJESEC RAVNOPRAVNOSTI LGBTI OSOBA U BIH. Nadamo se da će ova inicijativa izrasti u stalnu manifestaciju, koja će i ubuduće okupljati različite organizacije civilnog društva, medije i institucije vlasti okupljenje u borbi za ravnopravnost LGBTI osoba.

Ovim putem pozivamo sve institucije države BiH, entiteta, kantona, Brčko distrikta BiH, gradova i opština, konkretno – Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH i entitetska ministarstva – da intenziviraju otpočeti rad kada su u pitanja prava LGBTI osoba. Smatramo da ne bismo trebali dopustiti da Bosna i Hercegovina bude izolovan slučaj u evropskoj porodici država koje garantiraju jednaka prava svim svojim građankama i građanima, uključujući i LGBTI osobe. Gradimo državu i društvo ravnopravnosti i jednakih mogućnosti, a ne državu isključivanja i mržnje!

Program gore navedenih organizacija povodom Mjeseca ravnopravnosti dostupan je OVDJE (program ažuriran 30.04.2016).