Najstrožije osuđujemo prijedlog SDP-a za skraćivanje porodiljskog odsustva

Fotografija: www.frenchmamma.com

Fotografija: www.frenchmamma.com

Članice Ženske mreže BiH osuđuju prijedlog SDP-a za skraćivanje porodiljskog odsustva koji je iznijela Besima Borić, zastupnica u Federalnom parlamentu BiH, a koji je objavljen u dnevnim novinama „Oslobođenje“ 26.08.2014. godine u članku pod nazivom „SDP-ova politika rada i socijalne politike: skratiti porodiljsko odsustvo“.

U navedenom članku, članica Predsjedništva SDP-a BiH i predsjednica Foruma sindikalnih aktivista SDP-a, predstavila je Politiku rada i socijalne politike SDP-a kao jedne od sedam politika u dokumentu Manifest 2014. gdje je konstatovala da „su analize pokazale da porodiljsko odsustvo od 12 mjeseci predstavlja opterećenje bilo socijalnim fondovima bilo poslodavcima“, te da SDP smatra „da bi dobro bilo otvoriti priču o skraćivanju tog odsustva“.

Ženska mreža najstrožije osuđuje ovu izjavu u kojoj se, prije svega, narušavaju osnovna ženska, ali i dječija prava zagarantovana ustavima i konvencijama u BiH. Smatramo da je uskraćivanje prava porodilja, na način da se predlažu i kreiraju politike koje skraćuju dužinu porodiljskog odsustva, u situaciji koja je svakako nepovoljna za njih, porazno i sramno.

Svaka politička opcija, uključujući i SDP, koja radi na uštrb prava porodilja predstavlja, prije svega, najteži oblik kršenja prava žena koje su svakako diskriminisane po osnovu mjesta stanovanja i sektora u kojem rade.

Već je dovoljna nepravda i diskriminacija učinjena ženama kojima visina porodiljske naknade i trajanje porodiljskog odsustva zavisi od toga u kojem kantonu žive, a nekima je u potpunosti uskraćeno osnovno pravo na porodiljsku naknadu.

Uskraćivanje prava majki da imaju godinu dana porodiljskog odsustva, u situaciji kada država nema ni servise, ni mehanizme podrške ženama porodiljama, je neprihvatljiva iz ugla predstavnica Ženske mreže BiH.