Neformalna ženska romska mreža “Uspjeh” – Mjesec dana ženskog romskog aktivizma „Moje je PRAVO, a ne PRIVILEGIJA“

Mjesec dana ženskog romskog aktivizma „Moje je PRAVO, a ne PRIVILEGIJA“ .

Na gradskim trgovima 08. Marta 2021. godine u periodu od 11, 00 do 12, 00 sati  u Bijeljini, Visokom, Kakanju, Prnjavoru i Modriči uličnim akcijama obilježava se početak kampanje mjesec dana ženskog romskog aktivizma „Moje je pravo, a ne privilegija.

2021. godine navršava se 50 godina od održavanja prvog Svjetskog kongresa Roma/kinja, navršava se 50. godina borbe koja ukazuje na probleme Roma i Romkinja i da se podstaknu vlasti da rade na unaprjeđivanju njihovog položaja, odnosno na povećanju njihove uključenosti u sve društvene tokove.

Ženske romske organizacije  u Bosni i Hercegovini smatraju se djelom svjetskog pokreta Roma/kinja te okupljene kroz prvu žensku romsku mrežu u Bosni i Hercegovini kontinuirano upozoravaju društvo na izuzetno težak status Romkinja koje se nalaze u diskriminirajućem položaju kada je u pitanju zapošljavanje, nedovoljno učestvuju u političkom odlučivanju i upravljanju u institucijama vlasti, a podaci relevantnih institucija pokazuju da je svaka druga žena doživjela neki oblik nasilja i diskriminacije. Ukazujemo da nismo ravnopravne, naše potrebe i položaj nije vidljiv u javnim politikama,   ne osjećamo se sigurno, nismo uključene i živimo život koji nam ne osigurava dostojanstvo.

Ženska romska mreža „Uspjeh“ je iz navedenih razloga pokrenula kampanju Mjesec dana ženskog romskog aktivizma koju realiziramo već desetu jedanaestu  godinu za redom.

Kampanja je nastala s ciljem da se kroz niz aktivnosti koje će se implementirati u ovih mjesec dana  ukaže na položaj žena s posebnim akcentom na Romkinje u BiH i važnost njihovog uključenja u javni i politički život naše zemlje te omogućavanje uživanje svih ljudskih prava i dostojanstven život.

U periodu od 8. marta, Međunarodnog dana žena do 8. aprila, Svjetskog dana Roma 2021. godine, članice Mreže organiziraju niz aktivnosti koje obuhvataju održavanje uličnih akcija, sastanaka sa predstavnicima/cama institucija na svim nivoima te događaje u zajednicama. Kampanja se implementira u okviru regionalnog projekta „Za aktivnu inkluziju i prava Romkinja na zapadnom Balkanu III“ koji podržava Austrijska razvojna saradnja kroz CARE International Balkans, podršku OAK fondacije i OSCE misije u Bosni i Hercegovini.

Ovogodišnja, jedanaesta po redu  kampanja je  podjeljena tematski po sedmicama:

Od 08. do 14.03.2021 je sedmica RAVNOPRAVNOSTI

Slogan ove sedmice  je „RAVNOPRAVNOST je moje pravo, a ne privilegija“.

Aktivnosti ove sedmice su: Ulične akcije 08.03.2021 u Tuzli, Kakanju, Prnjavoru, Bijeljini, Modriči i Visokom na gradskim trgovima od 11 do 12 sati. Dijeliti će se karanfili i letci sa porukama ove sedmice. Na društvenim mrežama naših organizacija i web stranicama  tokom ove sedmice se promovišu mjere iz Platforme od 09.03-13.03.2020 koje su vezane za pitanja ravnopravnost.

Od 15 do 21.03.2021 je sedmica SIGURNOSTI

Slogan ove sedmice je „SIGURNOST je moje pravo, a ne privilegija“.

Aktivnosti ove sedmice su: U svakoj općini/gradu biti će organizovan jedan sastanak sa institucijama /zvaničnicima na lokalnom nivou , drugim  NVO koje djeluju na lokacijama gdje članice mreže djeluju, na kojima ćemo donijeti zajedničke zaključke na koji način i kako će se institucije i naše organizacije boriti za sigurnost Romkinja i na koji način to možemo postići. Pored toga u toku ove sedmice,  a povodom Međunarodnog dana za eliminaciju rasne diskriminacije ćemo održati po jednu uličnu akciju u Tuzli, Kaknju, Prnjavoru, Bijeljini, Modriči i Visokom. Ulična akcija će se održati 21.03.2021. godine u navedenim gradovima/općinama.

Od 22.03 do 28.03.2021 je sedmica VIDLJIVOSTI.

Slogan ove sedmice je „VIDLJIVOST je moje pravo, a ne privilegija“.

Fokus ove sedmice je na medijima, društvenim mrežama i promociji pozitivnih priča o Romkinjama kao i promociju mjera za unaprjeđenje prava i položaja Romkinja u BiH.

Od  29.03.-04.04.2021 je sedmica UKLJUČENOSTI.

Slogan ove sedmice je „UKLJUČENOST je moje pravo, a ne privilegija“.

Aktivnosti ove sedmice su zagovarački sastanci sa predstavnicima/cama institucijama na nacionalnom i entitetskom nivou zaduženih za inkluziju Roma/kinja ali i u čijoj su nadležnosti mehanizmi za ostvarivanje rodne ravnopravnosti.

Od  05.04. do 08.04.2021 je sedmica DOSTOJANSTVA.

Slogan ove sedmice je „DOSTOJANSTVO je moje pravo,  a ne privilegija“.

Fokus ove sedmice je na obilježavanju 50 godina od prvog održanog Svjetskog kongresa Roma/kinja. Organizovati će se dva događaja povodom Svjetskog  dana Roma/kinja 08.04.2021 godine u zavisnosti od epidemiološke situacije. Centralni događaj će biti u Sarajevu. Na ovaj dan će se predstaviti i kratki dokumentarni film u vidu reportaže o tome koliko se položaj Roma/kinja promjenio u odnosu na period od prije 50 godina kada je održan prvi Svjetski kongres Roma/kinja.

Za dodatne informacije o događajima tokom kampanje po različitim lokacijama kontaktirajte nas putem  e-mail: info@bolja-buducnost.org ili putem telefona 035 298 001, kontakt osoba Larisa Kovačević.