Neko je rekao feminizam? Kako je feminizam uticao na žene XXI veka

naslovna-neko-je-rekao-feminizamAdriana Zaharijević (priredila, 2012)
Neko je rekao feminizam? Kako je feminizam uticao na žene XXI veka.
Sarajevo: Sarajevski otvoreni centar/Fondacija Heinrich Böll/Fondacija Cure.

PDF verzija: Neko je rekao feminizam? Kako je feminizam uticao na žene XXI veka