“Nulta tolerancija na nasilje u Brčko distriktu BiH”

Fondacija Udružene žene iz Banja Luke i  UG Vive žene iz Tuzle su kreirale  promotivni video pod nazivom “Nulta tolerancija na nasilje u Brčko distriktu BiH” sa ciljem da pošalju  snažnu poruku protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici i da se građani i građanke Brčko distrikta informišu o relevantnim zakonima u Brčko dsitriktu koji garantuju život bez nasilja.

Video je nastao u okviru projekta „Osnaživanje prevencije i borbe protiv nasilja prema ženama i nasilja u porodici u Brčko Distriktu BiH”  koji je podržan od strane UN Womena BiH.