Nulta tolerancija prema nasilju nad ženama!

Fotografija: www.cgiporec.hr

Fotografija: www.cgiporec.hr

Javno reagovanje Ženske Mreže Bosne i Hercegovine povodom neprofesionalnog i nasilnog ponašanja policijskog službenika

Predstavnice Ženske mreže Bosne i Hercegovine (ŽMBiH) oštro osuđuju nasilje nad ženama od strane pripadnika Policijske stanice Novo Sarajevo u Sarajevu i pozivaju nadležne organe da ispitaju slučaj i javnost što prije izvjeste o svojim nalazima.

ŽMBiH smatra nevjerovatnim da osobe koje rade na provođenju Zakona u BiH mogu da vrše nasilje nad ženama bez posljedica.

U posljednjem, javnosti poznatom slučaju Maje Milinković (diplomirana muzičarka) i Jasne Malkoč (bivše generalne direktorice  OSCE-a za pitanja demokratizacije i ljudskih prava) su prije dva mjeseca uhapšene uz upotrebu sile od strane pripadnika Policijske uprave Novo Sarajevo. Pripadnici PU-a Novo Sarajevo su se u tom prilikom nekorektno, neprofesionalno i nasilno ponašali prema spomenutim osobama, onemogućivšvi im, uz ostala Zakonom garantovana prava, i pravo na jedan telefonski poziv.

Ovo nije prvi zabilježen slučaj u kojem se državni službenik, u ovom slučaju policajac, ponašao prema ženama kao nadređena i nadmoćna osoba, koja ne vidi ništa loše u nasilnom ponašanju prema osobama za koje on smatra da mu ne mogu uzvratiti.

Država ne smije i ne može dopustiti svojim službenicima kojima je u tom trenutku dala moć da provode i štite Zakon, da bez straha od sankcija sami krše taj isti Zakon.

ŽMBIH ne toleriše i osuđuje javno i privatno mišljenje i stavove da su žene te koje su po tradiciji i patrijarhalnim postulatima same krive za nasilne situacije u kojim bi se našle. Mišljenja smo da takvi stavovi predstavljaju predpostavke za nesankcionisanje nasilnog ponašanja u javnom i privatnom prostoru.

Mi se pitamo kakvo je to društvo u kojem živimo ako državni službenik može javno vršiti nasilje nad ženama bez straha od sankcija?

Mi tražimo da predstavnici nadležnih institucija KONAČNO preuzmu odgovornost i počnu raditi posao za kojih ih građanke i građani plaćaju, te da sankcionišu sve oblike nasilnog ponašanja i dirskriminacije žena od strane muškaraca, bez obzira da li je diskriminacija ili nasilje provedeno u javnom ili privatnom prostoru.

U suprotnom ovo društvo će još dublje ubasti u jamu bezakona i neznađa, čime ćemo jasno poslati sliku što domaćoj što međunarodnoj javnosti, međinarodnim institucijama kao i Evropskoj Uniji da je nasilje nad ženama i drugim/čijim u Bosni i Hercegovini institucionalno dopušteno i tolerisano.

Ovom prilikom skrećemo pažnju da su Maja Milinković i Jasna Malkoč svojom hrabrošću i ustrajnošću skrenule pažnju javnosti na probleme sa kojima se žene svakodnevno suočavaju.

U ime ŽMBiH, njene članice, ženske organizacije sa prostora cijele Bosne i Hercegovine osuđuju sve oblike nasilja i diskriminacije nad ženama te zahtijevaju od nadležnih osoba i institucija da zaštite građanstvo od osoba koje iskorištavaju svoju moć. Zahtjevamo da se ispoštuje procedura sankcionisanja nasilnih službenika.  Zahtjevamo od nadležnih institucija kreiranje Sigurnosne Strategije, kojom bi bile zaštićene sve žene čija je sigurnost ugrožena ili bi mogla biti ugrožena na bilo kojem nivou.